Skoči do osrednje vsebine

Kmetica leta 2022 je Majda Sinreih

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko se je včeraj udeležila tradicionalne prireditve »Izbor kmetice leta 2022«, ki jo je organizirala Zveza kmetic Slovenije. Kmetica leta 2022 je postala Majda Sinreih iz Kozjaka pri Mislinji, nasledila je Marijo Škof iz Boldraža pri Metliki, kmetico leta 2021.

Ministrica Irena Šinko je izbrani kmetici leta iskreno čestitala za zasluženi častni naziv in se vsem kmeticam zahvalila za njihov trud ter optimizem, ki ga izžarevajo. V polni dvorani kmetic iz vse Slovenije je ministrica poudarila pomen ženske vloge v kmetijstvu. »Kmečke ženske opravljate ključno vlogo v kmetijstvu, prehranski varnosti, upravljanju z zemljišči in naravnimi viri ter v podeželskih podjetjih. Imate neprecenljivo vlogo za razvoj in ohranjanje vitalnega podeželja. Večina žensk na podeželju je aktivno vključena v kmetijska in gospodinjska opravila ter mnogotere druge aktivnosti, s katerimi svojim družinam zagotavljate vsakodnevno preživetje. Poleg tega pa se velikokrat soočate še z izzivi oskrbe starejših in bolnih,« je povedala ministrica. Opozorila je tudi, da se tako kot v državah EU in Zahodnega Balkana, tudi v Sloveniji srečujemo z neugodno demografsko situacijo na podeželju, socialno izključenostjo žensk in problematikami ranljivih skupin, kamor poleg mladih prebivalcev podeželja štejemo tudi ženske. »Na ministrstvu z različnimi politikami ustvarjamo pogoje, ki bodo zagotavljali enaka socialna in finančna izhodišča tako ženskam in moškim, saj želimo, da se demografski trendi ustalijo in da se posledično okrepi vloga žensk na podeželju. Na koncu se vam želim zahvaliti za vaše vsestransko uspešno delo na kmetijah, kot tudi ohranjanje kmečke kulturne dediščine in spoštovanje pridelave lokalne hrane«. Zahvala gre tudi Ireni Ule, ki neutrudno vodi žene s slovenskega podeželja že mnogo let.

Organizacija združenih narodov (OZN) od leta 2008 obeležuje 15. oktober kot mednarodni dan žensk na podeželju. Z njim priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine na podeželju. V Sloveniji osrednje obeleževanje tega dne od leta 2003 pripravlja Zveza kmetic Slovenije z razglasitvijo kmetice leta. Letos so izbor za kmetico leta opravili že dvajsetič, izbirali pa so med 3 nominirankami. Zveza kmetic je prostovoljno združenje društev kmetic, žena in deklet na podeželju. Ustanovljena je bila leta 1995 in deluje kot prostovoljna, nevladna organizacija, ki povezuje 124 lokalnih organizacij in združuje več kot 9000 članic.

V Sloveniji igrajo ženske na kmetijah ključno vlogo. Pri nas namreč delež žensk, ki so kot nosilke in družinski član udeležene pri delu na kmetijskih gospodarstvih znaša 46 %, kar je višje od povprečja EU, kjer ta delež znaša 42 %. V Sloveniji je že 29 % žensk nosilk kmetijskega gospodarstva, s čimer se povečuje njihova vodstvena vloga, kar je ne nazadnje tudi sporočilo letošnjega obeleževanja mednarodnega dne žensk  na podeželju. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zaveda specifičnega socialnega položaja predvsem kmečkih žensk, zato je bil leta 2019 ustanovljen Svet za ženske na podeželju. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.