Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev prakse Odborov za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

25. oktobra 2022 je v Ljubljani potekal skupen dogodek Urada za intelektualno lastnino in Odborov za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO). Namenjen je bil zastopnikom, sodnikom in drugim strokovnjakom s področja intelektualne lastnine.

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj je v uvodnem nagovoru poudarila pomen sodelovanja urada, sodstva in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine. Izpostavila je pomembnost organiziranja dogodkov, kjer so predstavljene aktualne strokovne teme in novosti.

Predsednik Odborov za pritožbe EUIPO João Negrão je najprej predstavil delovanje Odborov za pritožbe in udeležence pozval k aktivni medsebojni komunikaciji ne le na dogodku temveč tudi sicer.

Ostali predstavniki Odborov za pritožbe EUIPO so predstavili zanimive novosti iz prakse v zvezi z ustno obravnavo, upoštevanjem dokazov in presojo dejanske uporabe znamke EU s strani nacionalnih sodišč. Predstavili so tudi nekatere primere sugestivnih in opisovalnih znamk in poudarili pomembnost dela razširjenega Odbora za pritožbe k dosledni in skladni uporabi zakonodaje Evropske unije o znamkah in modelih.

Udeležencem je bil predstavljen postopek za alternativno reševanje sporov Odborov za pritožbe EUIPO. Ti namreč poskušajo večino sporov, ki jih dobijo v reševanje, najprej rešiti z mediacijo ali konciliacijo, ki sta enostavnejša in hitrejša.

Odbori za pritožbe EUIPO so med drugim pristojni tudi za odločanje v postopkih razveljavitve in ničnosti znamk EU. To pa je področje, ki bo v zvezi z znamkami, registriranimi v Sloveniji, kmalu s sodišča prešlo v pristojnost Urada za intelektualno lastnino.

V popoldanskem času je potekalo še bilateralno srečanje med predstavniki Odborov za pritožbe EUIPO in urada, na katerem sta obe strani predstavili trenutno stanje v obeh ustanovah in načrte za prihodnost. V zaključnem delu smo se dogovorili tudi za intenzivno sodelovanje obeh ustanov, predvsem pri usposabljanju preizkuševalcev urada s področja postopkov razveljavitve in ničnosti znamk ter postopkov mediacije, izvedbi seminarja za sodnike in pomoči pri pridobivanju vseh sodb s področja intelektualne lastnine v Sloveniji.