Skoči do osrednje vsebine

Minister za infrastrukturo na formalnem zasedanju Sveta EU za energijo

Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je v Luksemburgu udeležil formalnega zasedanja Sveta EU za energijo.

Evropski ministri za energijo so na zasedanju spregovorili o razmerah na plinskem trgu, tako z vidika dolgoročnega razvoja skupnih pravil notranjega trga za obnovljive pline in vodik (t.i. plinski paket, ki je bil v pogajanja predložen decembra 2021), kot tudi z vidika kratkoročnih ukrepov za krepitev solidarnosti med državami članicami glede usklajevanj pri nakupu plina, čezmejne izmenjave plina in zanesljivosti referenčnih cen (predlog uredbe, ki je bil predložen v pogajanja 18. oktobra).

Slovenija je podprla prizadevanja za hiter dogovor na krizni uredbi. »Slovenija se osredotoča na dve pomembni vprašanji. Eno je vprašanje mehanizmov za upravljanje z volatilnostjo trga, drugo, pomembnejše vprašanje pa je, kako v nadaljevanju opredeliti začasni cenovni koridor za plin,« je pred začetkom zasedanja dejal minister Kumer. Pri mehanizmu za upravljanje z volatilnostjo trga si bomo predvsem prizadevali, da predlagani mehanizem zajame vse produkte, ne samo kratkoročne, s katerimi se na borzah trguje. Glede začasnega cenovnega koridorja za plin si bomo prizadevali za čimprejšnji dogovor o načinu določanja tega koridorja.

Ministri so dosegli dogovor o splošnem pristopu Sveta EU za revizijo Direktive o energetski učinkovitosti stavb. S tem je odprta pot za pogajanja z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo za končni dogovor. Stavbe predstavljajo velik delež porabe energije v EU in zato obstaja veliko potenciala, kako zagotoviti stavbe, ki bodo bolj energetsko učinkovite in s tem prispevati k izpolnitvi cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Ministri so na razpravi odprli tudi vprašanje varnosti in preglednosti pri obratovanju beloruske jedrske elektrarne Ostravec in stanja v energetskem sektorju Ukrajine ter Moldavije.