Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2021-2030

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030 (NSNA). Dokument opredeljuje ključne aktivnosti za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti, njegov namen pa je podati temeljne usmeritve za razvoj trajnostne, zelene, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture v Republiki Sloveniji.

Priprava in predložitev NSNA 2021-2030 je tudi obveznost Republike Slovenije, njegovo sprejetje pa je potrebno pred uradnim pošiljanjem Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji (ESPRA) za obdobje 2021-2027.

Namen NSNA je podati temeljne usmeritve, ki bodo omogočile ohranjanje obstoječe ter nadaljnji razvoj sektorja akvakulture s posodobitvijo, prilagoditvijo in diverzifikacijo že obstoječih obratov akvakulture ter spodbujanju novih, okolju sprejemljivih in inovativnih pristopov, z uvajanjem novih tehnologij, kjer bi bilo to sprejemljivo z vidika prostorskih in okoljskih zahtev. Ključno vodilo je ohranjanje delovnih mest ter ohranjanje in povečanje produktivne zmogljivosti v akvakulturi, kot tudi izboljšanje učinkovitosti rabe obnovljivih virov energije v akvakulturi. NSNA poudarja tudi sodelovanje med deležniki in omogoča pridobivanje novih znanj. Pomembno je tudi ozaveščanje potrošnikov o pomenu raznolike in uravnotežene prehrane, kjer imajo lokalni in ekološko pridelani proizvodi iz akvakulture še pomembno mesto. Te dejavnosti se bodo lahko konkretno podpirale v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPR) v obdobju 2021-2027.

NSNA 2021-2030 je pripravila medresorska delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki ministrstev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor, Agencije za okolje, Direkcije za vode, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Društva rejcev vodnih živali, Zavoda za varstvo narave, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Društva za preučevanje ptic in varstvo narave, Zavoda za ribištvo Slovenije ter predstavniki posameznih oblik akvakulture (sladkovodna akvakultura, morska akvakultura in školjkarji).

Zainteresirani lahko pripombe na NSNA 2021-2030 pošljejo najkasneje do srede, 2. novembra 2022, na e-naslov: espra.mkgp@gov.si.