Skoči do osrednje vsebine

Predstavniki uprave na regionalnem sestanku Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo

Od danes pa do četrtka, 27. oktobra 2022, poteka regionalni sestanek Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (angleško Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe - DPPI SEE).

Del srečanja je namenjen tudi izmenjavi informacij glede krepitve investiranja v zmanjševanje tveganj nesreč. V razpravi so bili oblikovani trije glavni zaključki, in sicer da je v Jugovzhodni Evropi velika zavezanost k oblikovanju strategij za zmanjševanj tveganj nesreč ter njihovi implementaciji; da je nujno potrebno zbiranje podatkov in oblikovanje oziroma ohranjanje baz podatkov; in da morajo biti strategije tudi ustrezno finančno podprte, kar pomeni, da se mora za v preprečevanje nesreč namenjati več sredstev.

V nadaljevanju so se sestali generalni direktorji organov za civilno zaščito iz držav članic pobude DPPI SEE. Razpravljali so o nedavnih večjih nesrečah in izmenjali informacije o nacionalnih aktivnostih na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Prav tako so sprejeli program usposabljanj, ki bodo v okviru pobude potekala v letu 2023.

Skupinska fotografija udeležencev.

Udeleženci sestanka. | Avtor: Lucija Jereb