Skoči do osrednje vsebine

Popolna zapora odseka Ceste krških žrtev v Krškem

Direkcija za infrastrukturo je skupaj z MO Krško začela z ureditvijo vozišča glavne ceste G1-5, odsek 0336 Krško–Drnovo, Cesta krških žrtev od križišča pri pokopališču do priključka pri TC Krško.

Ureditev zajema rekonstrukcijo glavne ceste v dolžini 1,235 km, rekonstrukcijo križišč, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč s čakališčem, preureditev obstoječih cestnih priključkov, izgradnja nove fekalne kanalizacije, novih komunalnih vodov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 3.807.238,53 evrov (Direkcija 2.287.921,18 evra in MO Krško 1.519.317,36 evra). Dela se bodo izvajala v šestih fazah in bodo trajala do predvidoma konca prihodnjega leta.

Za izvedbo del v 1. fazi od km 3,485 (križišče pri pokopališču) do km 3,800 (BS OMV) je potrebna popolna zapora ceste v času od 2. novembra 2022 do predvidoma 4. decembra 2022.

Obvoz

V času popolne zapore bo obvoz urejen iz smeri centra mesta (Ceste krških žrtev – iz krožnega križišča pred mostom čez Savo) po državni cesti NK-220, odsek 1344 Krško–Brežice, naprej po državni cesti NK-5, odsek 1395 Krško–Most Žadovinek (obvoznica), nato po državni cesti NK-5, odsek 1548 Most Žadovinek–Leskovec (Žadovinek), naprej po državni cesti G1-5, odsek 0366 (NK-5/0336) Krško–Drnovo do območja zapore in obratno.

Skica obvoza

Skica obvoza | Avtor Direkcija za infastrukturo

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.