Skoči do osrednje vsebine

Odstranjevanje ograje: zavračamo vse navedbe predstavnikov podjetja Maxi Bau

Ministrstvo za notranje zadeve odločno zavrača vse navedbe predstavnikov podjetja Maxi Bau, d. o. o. Ves čas pogodbenega razmerja smo korektno in vestno izpolnjevali pogodbo o dobavi in postavitvi začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije, številka C1714-21-490060.

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, je kot naročnik izvedlo javno naročilo blaga po odprtem postopku za nakup in postavitev začasnih tehničnih ovir na južni meji Republike Slovenije, številka 430-173/2021. Javno naročilo je bilo oddano ponudniku Maxi Bau, d. o. o., ki je v tem postopku nastopal s podizvajalcema LEGI-SGS, d. o. o., in LEGI-SGS, d. o. o., Beograd Rušanj, Podružnica za proizvodnjo kovinskih konstrukcij in njihovih delov.

Javno naročilo je bilo oddano v skupni okvirni vrednosti 5.370.531,50 evra z DDV z možnostjo povečanja za največ 30 odstotkov, in sicer za obdobje od sklenitve pogodbe 10. septembra 2021 do 10. novembra 2022. Pogodba zelo jasno določa, da Ministrstvo za notranje zadeve kot naročnik ni obvezno porabiti celotne okvirne vrednosti sredstev, ampak le toliko, kolikor je zaporednih naročil. Zato je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, kot naročnik do pogodbenega partnerja Maxi Bau, d. o. o., poravnalo vse račune za naročen, vgrajen in prevzet material, kot je to tudi določeno s pogodbo. Tako je navedeno podjetje v osmih mesecih od sklenitve pogodbe do 30. maja 2022 dobilo izplačanih 3.930.781,80 evra z DDV.

Na 3. seji vlade je bilo dogovorjeno, kot izhaja tudi iz koalicijske pogodbe, da ministrstva za notranje zadeve, za zunanje zadeve in za obrambo do konca junija pripravijo načrt za odstranjevanje ograje. Na podlagi tega načrta je Vlada RS 8. 7. 2022 sprejela sklep, št. 22500-2/2022/5, s katerim je naložila Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za obrambo, da v sodelovanju z Geodetsko upravo Republike Slovenije do 30. julija 2022 pripravijo elaborat glede odstranjevanja začasnih tehničnih ovir in da Slovenska vojska prične z odstranjevanjem žičnate ograje po sprejetju tega sklepa.

Na podlagi tega Ministrstvo za notranje zadeve ni več naročalo materiala po navedeni pogodbi, kar je povsem skladno s pogodbenimi določili. Do pogodbenega partnerja Maxi Bau, d. o. o., imamo še terjatev v višini 273.772,00 evra z DDV, ki pa jo bomo prek Državnega odvetništva Republike Slovenije tudi ustrezno izterjali.

Podjetje Maxi Bau, d. o. o., je Ministrstvo za notranje zadeve obvestilo, da mu je zaradi neizdajanja novih naročil nastala gospodarska škoda, ki pa je ni niti dokazalo niti izkazalo ali podkrepilo z dejstvi in dokazi, kot bi to moralo. Ker se tako ni bilo mogoče sporazumno dogovoriti, jim je Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, v avgustu 2022 posredovalo pisni odgovor z napotilom, da če ocenjujejo, da imajo iz pogodbenega razmerja še kakršnekoli zahtevke, naj se z njimi obrnejo na zakonitega zastopnika države, to je Državno odvetništvo Republike Slovenije. Ministrstvo za notranje zadeve do tega trenutka ni seznanjeno, da bi bil na Državno odvetništvo s strani podjetja Maxi Bau, d. o. o., vložen kakršenkoli zahtevek.