Skoči do osrednje vsebine

Bilateralni obisk na Avstrijskem patentnem uradu

Na povabilo Avstrijskega patentnega urada je 20. oktobra 2022 potekal bilateralni obisk na Dunaju, kjer smo raziskali možnosti za medsebojno sodelovanje, izmenjali primere dobre prakse pri poslovanju ter mnenja o aktualnih novostih na področju pravic intelektualne lastnine.

Predsednica Avstrijskega patentnega urada mag. Mariana Karepova in direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj

Predsednica Avstrijskega patentnega urada mag. Mariana Karepova in direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj | Avtor Austrian Patent Office

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj in predsednica Avstrijskega patentnega urada mag. Mariana Karepova sta najprej predstavili delovanje in pomembnejše dosežke obeh uradov. Nato so sledile predstavitve po področjih.

Najprej so predstavniki obeh uradov izmenjali izkušnje na področju digitalizacije procesov, zlasti izkušnje z uvajanjem sistema e-vlog za znamke in modele in zamenjavo zalednih sistemov, kjer sta se oba urada odločila za enake rešitve. Na področju digitalizacije smo se dogovorili za vzpostavitev stikov na ravni tehničnega osebja v podporo izmenjavi izkušenj pri uporabi digitalnih orodij in procesov.

Na področju patentov smo se dogovorili za sodelovanje med uradoma v zvezi s poizvedbami o stanju tehnike z mnenji, na področju promocije in ozaveščanja javnosti in deležnikov o intelektualni lastnini pa smo se dogovorili za izmenjavo idej in dobrih praks.

Obe delegaciji sta obisk ocenili kot zelo uspešen. Povratni obisk vodstva in predstavnikov Avstrijskega patentnega urada bo predvidoma prihodnje leto v Ljubljani.