Skoči do osrednje vsebine

Zaključena nadgradnja odseka Ljubljana–Brezovica, nadgradnja odseka Brezovica–Borovnica že v teku

V okviru projekta nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, je bila zaključena glavnina del na odseku Ljubljana–Brezovica, začela pa so se že tudi dela na odseku Brezovica–Borovnica.

Direkcija za infrastrukturo je z nadgradnjo 6,9 km dolgega železniškega odseka Ljubljana–Brezovica začela v začetku meseca avgusta 2021. V okviru del je bila izvedena nadgradnja levega in desnega tira ter zgrajen nadomestni armiranobetonski most Mali Graben. Zamenjanih je bilo16 km vozne mreže, saniranih 7 podhodov in 7 prepustov, 4 podvozi ter trije mostovi. Prav tako so bili urejeni trije nivojski prehodi, nadgrajen peron na postajališču Tivoli ter postavljenih je bilo 8.196 m protihrupnih ograj. Vsa dela na predmetnem odseku bodo zaključena predvidoma v novembru 2022.

Trenutno je v teku nadgradnja dela odseka Brezovica–Preserje in dela odseka Preserje–Borovnica. Izvajalec del je bil uveden v delo 8. 9. 2022. Gradbena dela so se začela z zaporo levega tira 15. 10. 2022, ki bo trajala predvidoma štiri mesece. Po izvedbi del na levem tiru je predvidena izvedba del na železniški postaji Borovnica. Začetek izvedbe del na desnem tiru je predvidena v mesecu maju 2023.

Nadgradnja 9,4 km dolgega Brezovica–Borovnica bo obsegala:

  • nadgradnjo železniške postaje Borovnica,
  • prenovo peronske infrastrukture na postajališču Notranje Gorice,
  • gradnjo novega nadomestnega mostu v Notranjih Goricah,
  • ureditev nivojskih križanj,
  • nadgradnjo obstoječe proge v dolžni 9,4 km,
  • nadgradnjo oziroma rekonstrukcijo vozne mreže ter
  • gradnjo protihrupnih ograj v dolžini 7.827 m,
  • nadgradnjo signalnovarnostnih naprav.

Dela v okviru nadgradnje železniške proge Ljubljana–Divača so sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Več o projektu je na voljo na spletnem portalu Krajšamo razdalje.

Nadgrajen odsek Ljubljana-Brezovica

Nadgrajen odsek Ljubljana-Brezovica | Avtor: Dejan Pavlovič