Skoči do osrednje vsebine

Veleposlanica dr. Polak Petrič sodelovala na srečanju ministrov za energetiko v okviru Berlinskega procesa za Zahodni Baklan

Veleposlanica dr. Ana Polak Petrič je 24. oktobra 2022 zastopala Slovenijo na srečanju ministrov za energijo Berlinskega proces za Zahodni Balkan. V svojem nastopu je poudarila pomen sodelovanja med državami članicami EU in državami Zahodnega Balkana pri energetski varnosti in soočanju s podnebnimi spremembami.

Skupinska fotografija udeleženk in udeležencev srečanja, v ozadju logotip in zastave sodelujočh držav.

Skupinska fotografija udeležencev energetskega ministrskega srečanja Berlinskega procesa | Avtor: VBN

1 / 2

Srečanje je gostil nemški zvezni minister za gospodarstvo in zaščito podnebja dr. Robert Habeck in je del priprav na srečanje voditeljev Berlinskega procesa za Zahodni Balkan 3. novembra 2022. Osrednji temi konference sta bili energetski prehod na Zahodnem Balkanu in izboljšanje investicijskih pogojev za širitev obnovljivih virov energije.

Udeležence in udeleženke ministrskega srečanja je najprej nagovoril minister Habeck, ki je opozoril na pomen širitve obnovljivih virov energije za povečanje evropske energetske neodvisnosti in za bolj zanesljivo oskrbo z energijo. Regionalno povezovanje držav Zahodnega Balkana na področju energetike je smiselno in potrebno.  Nemčija in ostali partnerji Berlinskega procesa so pripravljeni podpreti države Zahodnega Balkana pri tem. 

Predstavniki držav Zahodnega Balkana so na konferenci predstavili obstoječo situacijo na področju energetike, potekajoče projekte za povečano rabo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Opozorili so tudi na izzive pri financiranju energetskih projektov. Zavzeli so se za regionalno sodelovanje, energetsko povezljivost in finančno podporo.

Veleposlanica dr. Polak Petrič je izjavi izpostavila pomen sodelovanja ne samo znotraj EU, temveč tudi med EU in njenimi sosedami, še posebej z Zahodnim Balkanom. Pozdravila je krepitev sodelovanja na Zahodnem Balkanu, dober primer tega je tudi skupni nakup plina. Slovenija pozdravlja sodelovanje držav Zahodnega Balkana na področju energetskega prehoda in podnebnih sprememb. V zaključku je poudarila močno slovensko podporo procesu širitve EU na Zahodni Balkan.