Skoči do osrednje vsebine

Sloveniji izdatna nepovratna evropska sredstva za pomembna železniška projekta

Iz Instrumenta za povezovanje Evrope (angleško Connecting Europe Facility - CEF) je bilo Sloveniji ob zahtevnih pogojih in močni konkurenci odobrenih več kot 90 milijonov evrov za posodobitev in nadgradnjo železniške infrastrukture.

Predstavniki Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (angleško The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency – CINEA) in Ministrstva za infrastrukturo so včeraj podpisali sporazuma za dodelitev nepovratnih sredstev železniškim projektom. Gre za projekta nadgradnje železniške infrastrukture na postaji Jesenice, odobrena so evropska sredstva v višini 56.559.739,50 evra ter ukinitev prehodov za potnike in nadgradnjo železniške infrastrukture na postajah Litija, Zagorje, Trbovlje, Laze, Šentjur, Ponikva in Rače, v višini 34.068.450,50 evra.

Za omenjena projekta je ministrstvo za infrastrukturo kandidiralo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo januarja 2022 na razpisu Evropske komisije iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Ob zahtevnih pogojih in močni konkurenci na razpisu sta bila oba projekta prepoznana kot dobro pripravljena in s pomembnimi učinki za Vseevropsko prometno omrežje (angleško Trans-European Transport Network -  TEN-T).

Pri prvem projektu bodo sredstva namenjena za izvedbo gradbenih in drugih del za nadgradnjo železniške postaje Jesenice: ureditev prehodov in podhodov, peronov, zgornjega in spodnjega ustroja proge, nadgradnje električne instalacije in vozne mreže ter ostala dela potrebna za zagotovitev ustreznih standardov železniške infrastrukture na omrežju TEN-T.

Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. novembra 2022 do 31. oktobra 2025.

Pri drugem projektu bodo sredstva namenjena za izvedbo gradbenih in drugih del za ukinitev prehodov potnikov čez tire in za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniških postajah Litija, Zagorje, Trbovlje, Laze, Šentjur, Ponikva in Rače. Uredili bodo podhode, perone, zgornji in spodnji ustroj proge, nadgradili električne instalacije in vozne mreže ter ostala dela potrebna za zagotovitev ustreznih standardov železniške infrastrukture na na vseevropskem prometnem omrežju TEN-T.

Obdobje izvajanja aktivnosti je od 1. septembra 2021 do 31. avgusta 2026.