Skoči do osrednje vsebine

Slovenija oddala prvi zahtevek za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost

Kot je včeraj na novinarski konferenci po seji vlade napovedal minister za finance Klemen Boštjančič, je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, organ v sestavi Ministrstva za finance, danes Evropski komisiji posredoval prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Vrednost prvega obroka nepovratnih sredstev skladno z Izvedbenim sklepom o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo znaša 57 milijonov evrov bruto oziroma okvirno 49,6 milijona evrov neto, saj bo Evropska komisija pri izračunu plačila upoštevala sorazmerni del prejetega predplačila. Slovenija je namreč septembra 2021 iz Mehanizma za okrevanje in odpornost že prejela predplačilo v vrednosti 231 milijonov evrov.

Pred oddajo zahtevka za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev je morala Slovenija izpolniti sledeče mejnike:

 1. Sprejetje Strategije digitalne transformacije podjetij,
 2. Objava javnega razpisa za prijavo interesa za nov projekt v zvezi z oblakom naslednje generacije,
 3. Dokončanje seznama potencialnih udeležencev skupnega projekta,
 4. Začetek veljavnosti sprememb Zakona o spodbujanju investicij z namenom spodbujanja zelenega prehoda,
 5. Začetek veljavnosti Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem,
 6. Ustanovljen in operativen Svet za razvoj informatike v državni upravi,
 7. Začetek veljavnosti spremembe Zakona o javnem naročanju,
 8. Uskladitev slovenskih podatkovnih zbirk o javnih naročilih s podatkovno zbirko Evropske komisije in posredovanje podatkov, potrebnih za popolno objavo kazalnikov javnega naročanja v pregledu enotnega trga,
 9. Začetek veljavnosti Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov,
 10. Začetek veljavnosti Zakona o debirokratizaciji,
 11. Sprejetje nacionalne uredbe, ki določa postopke za izvajanje revizij in kontrol v skladu z veljavno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo, ter smernic usklajevalnega organa s strani vlade; ustanovitev Urada za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter nadgradnja sistema repozitorijev za revizije in kontrole: informacije za spremljanje izvajanja NOO,
 12. Vzpostavitev nacionalnega modela spremljanja kakovosti v dolgotrajni oskrbi.

V skladu z zakonodajnim okvirjem izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost mora Evropska komisija najpozneje v dveh mesecih od prejema zahtevka oceniti, ali so bili mejniki zadovoljivo izpolnjeni.

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira z evropskimi sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, si lahko preberete na spletni strani noo.gov.si.