Skoči do osrednje vsebine

Previdnost pri odločitvi za nakup podjetju SECOM d.o.o.

Na podlagi prejema večjega števila prijav na Tržni inšpektorat in izvedenih inšpekcijskih postopkov, obveščamo javnost o načinu poslovanja podjetja SECOM proizvodnja in marketing Krško d.o.o. iz Krškega.

Ugotavljamo, da podjetje SECOM proizvodnja in marketing Krško d.o.o., ki nudi dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva (PVC oken in vhodnih vrat, senčil, komarnikov), po oddanem naročilu in prejemu avansnega plačila za dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva, le tega v celoti ali deloma ne izdobavi v predvidenih rokih oziroma ga ne dobavi niti kasneje. Prav tako potrošniku po odstopu od pogodbe zaradi neizdobave stavbnega pohištva, ne vrne plačanega avansa.

Zakon o varstvu potrošnikov, v zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz prodajne pogodbe, v 25.a členu namreč med drugim določa, da če čas izročitve v pogodbi ni določen, podjetje svojo obveznost izpolni takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili drugače. Če podjetje ne izpolni svoje obveznosti v dogovorjenem roku, mu potrošnik določi primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če podjetje niti v dodatnem roku ne izpolni vseh svojih obveznosti, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Ne glede na navedeno, lahko potrošnik po preteku dogovorjenega roka odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če podjetje zavrne dostavo blaga, če je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu mora podjetje nemudoma vrniti vsa opravljena plačila.  

Ker zadevno podjetje ne spoštuje navedenih obveznosti, mu je bilo izdanih že več upravnih opozoril in  odločb. Prav tako je zoper podjetje, zaradi nespoštovanja izdanih odločb, uvedenih več izvršilnih postopkov.

Ugotovljeno je bilo tudi, da podjetje, od 12. 10. 2022, na naslovu sedeža podjetja Vrbina 19, 8270 Krško, ni več dosegljivo.

Glede na navedeno, potrošnikom svetujemo previdnost pri odločitvi za nakup stavbnega pohištva pri zgoraj navedenem podjetju, saj obstaja velika verjetnost, da stavbnega pohištva po plačilu avansa, podjetje ne bo dobavilo niti vgradilo, oteženo pa bo tudi vračilo plačanega avansa.