Skoči do osrednje vsebine

Predplačila subvencij za Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Pričetek izplačevanja prvih subvencij OMD za zbirno vlogo 2022

Z 20. oktobrom 2022 smo pričeli z izplačevanjem predplačil za ukrep OMD (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami) za leto 2022. Predplačila v višini 75 odstotkov pripadajočih sredstev za posamezno kmetijo za ukrep OMD bo Agencija izvedla za večino kmetij. V oktobru bo izplačanih 8 milijonov evrov (za dobrih 12.000 kmetij), v novembru pa 22 milijonov evrov (za večino preostalih kmetij z zahtevkom OMD). Po 1. decembru 2022 bo Agencija začela z redno izdajo odločb za OMD, dinamika izdaje rednih odločb (in izplačilo razlike 25 odstotkov) bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi za njihovo izplačilo.