Skoči do osrednje vsebine

Na kariernem sejmu Alumni UP mlade informiramo o delovnih mestih v javni upravi

Poleg številnih delodajalcev sta danes popoldan tudi Ministrstvo za javno upravo in Upravna enota Ljubljana del kadrovske pisarne preselili na Karierni sejem Alumni UP, kjer mlade informiramo o delovnih mestih v javni upravi.

Na kariernem sejmu v Stožicah, ki ga organizira Ekonomska Fakulteta v Ljubljani svetovalci Ministrstva za javno upravo in Upravne enote Ljubljana mladim odgovarjajo na vprašanja, kje lahko pridobijo potrebne informacije o prostih delovnih mestih v državni upravi in upravnih enotah, kako se nanje prijaviti, pa tudi o tem, kako pomembno je delo javnega uslužbenca. Na stojnici ministrstva so na voljo tudi informacije o projektih in elektronskih rešitvah, ki jih razvijamo za uporabnike javnih storitev.

Mladi lahko spoznajo, da stereotipi o javnih uslužbencih še zdaleč ne držijo, temveč, da je delovno mesto javnega uslužbenca izjemno pomembno, raznoliko, inovativno, raziskovalno, omogoča karierni razvoj posameznika, pa tudi številna izobraževanja. Javna uprava spodbuja povezovanje, sodelovanje, timsko delo ter iskanje rešitev za izboljšanje javnega sektorja in konkretnih javnih storitev.

Obiskovalci se lahko podrobneje seznanijo z delovnimi področji, ki spadajo pod Ministrstvo za javno upravo ter od bližje spoznajo delovne naloge, ki jih opravljajo zaposleni na upravnih enotah. Ker so upravne enote teritorialno organizirane in pokrivajo območje celotne Slovenije, je zaposlovanje možno v vseh upravnih enotah. Zaradi različnosti upravnih storitev, ki ji jih opravljajo uprave enote, lahko takšna zaposlitev predstavlja karierni izziv številnim mladim, ki po zaključku izobraževanja želijo pridobiti zaposlitev v domačem okolju.

Karierni sejem je obiskal tudi državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič, ki se je srečal z direktorico Centra poslovne odličnosti Moniko Lapanja in svetovalci različnih stojnic. V diskusiji z mladimi je poudaril pomen opravljanja dela v javni upravi, ki po njegovem mnenju ni le navadna zaposlitev, temveč tudi poslanstvo, s ciljem pripevati h kakovosti javnega sektorja.

Dodatne informacije o Kariernem sejmu in predstavitvi Ministrstva za javno upravo.