Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada se je pred oddajo prvega zahtevka za plačilo nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost seznanila s Poročilom o uresničevanju Načrta za okrevanje in odpornost.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, ki se financirajo s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Mehanizem je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Skladno z namenom teh sredstev bo tudi Slovenija v okviru svojega načrta izvedla ukrepe za ublažitev gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 v Sloveniji, hkrati pa naslovila tudi izzive zelenega ter digitalnega prehoda. Načrtovane ukrepi bodo izvedeni do konca leta 2026.

V trenutni verziji slovenskega NOO, ki jo je Svet EU potrdil julija 2021, je načrtovanih ukrepov za 1,78 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Slovenija bo po novih izračunih, ki jih je Evropske komisija (EK) sporočila junija letos, zaradi boljšega BDP v letu 2021 upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev, skupno 1,49 milijarde evrov.

Slovenija je septembra 2021 iz mehanizma že prejela predplačilo v vrednosti 231 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Od tega je bilo ministrstvom za izvedbo ukrepov že izplačanih 156,2 milijona evrov. Glavnina sredstev je usmerjenih v izvedbo projektov prenove železniške infrastrukture (nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice in Ljubljana-Divača ter nadgradnja železniške postaje Grosuplje).

EK želi koriščenje evropskih sredstev nove generacije še tesneje povezati z izvedbo reform, zato je mehanizem vključila v novi cikel evropskega semestra. Države članice lahko sredstva za izvedbo naložb črpajo le ob hkratnem uresničevanju zastavljenih reform. Države lahko sredstva mehanizma črpajo, šele ko izpolnijo vnaprej predvidene in z EK dogovorjene mejnike in cilje. Slovenija bo sredstva mehanizma črpala v 10 obrokih za nepovratna in šestih za povratna sredstva.

Slovenija bo prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev mehanizma EK posredovala predvidoma še v tem tednu. Vrednost zahtevka je 57 milijonov evrov bruto. Dejansko izplačilo bo najverjetneje okoli 49,6 milijona evrov, saj bo EK pri izračunu upoštevala del prejetega predplačila. Slovenija ocenjuje, da je izpolnila vseh 12 mejnikov prvega zahtevka . V skladu z zakonodajnim okvirjem izvajanja mehanizma mora EK najpozneje v dveh mesecih od prejema zahtevka oceniti, ali so bili mejniki in cilji zadovoljivo izpolnjeni.

Vlada je obravnavala tudi stanje doseganja mejnikov in ciljev drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev ter prvega obroka povratnih sredstev. Prav tako se je seznanila z aktivnostmi za pospešitev izvajanja ukrepov in novostmi glede možnosti prilagoditve NOO. Prilagoditev načrta je namreč predvidena zaradi znižanja alokacije nepovratnih sredstev, makroekonomskih gibanj in tveganj, povezanih z vojno v Ukrajini, in vpliva inflacije na izvedbo načrtovanih naložb. Vlada bo odločitev o načinu finančne in vsebinske prilagoditve NOO sprejela v prihodnjih mesecih.

Dodatne informacije o Načrtu za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.