Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Zakon o zaščiti prijaviteljev

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

Uporabljal se bo za zaščito posameznikov, ki razkrijejo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju tako v javnem kot zasebnem sektorju. Domet zaščite je sicer zasnovan širše od zahtev evropske direktive, saj se nanaša na prijavo kršitev vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, uporabljal se bo tudi za anonimne prijave, hkrati pa je bolj ambiciozen od evropske direktive tudi s širšim naborom zaščitnih ukrepov.

Pričakujemo, da bo sistem, ki ga z zakonom uvajamo, prispeval k preprečevanju in odkrivanju najrazličnejših oblik kršitev predpisov, ki z ustvarjanjem poslovne negotovosti zavirajo gospodarsko rast, upočasnjujejo postopke in povzročajo dodatne stroške. Okrepljeno varstvo prijaviteljev pa bo povečalo splošno raven varstva delavcev v skladu s cilji evropskega stebra socialnih pravic.

Ministrica dr. Švarc Pipan »Z Zakonom o zaščiti prijaviteljev - oz. t.i. žvižgačev, se tako končno postavljamo na zemljevid držav Evropske unije (EU), ki se zavedajo, da je prijavljanje kršitev predpisov in odprava nepravilnosti v javnem interesu. Prispeva k boljši kakovosti in ustreznosti storitev, zaščiti finančnih interesov Republike Slovenije in EU ter h krepitvi pravne države in vladavine prava. S sprejemom zakona želimo to tudi ozavestiti in okrepiti zavedanje javnosti, da prijava kršitev ni “cinkaštvo” ali revanšizem. Nasprotno - družba potrebuje odgovorne posameznike, ki se izpostavijo zato, da opozorijo na nepravilnosti. Zato jih je treba tudi ustrezno zaščititi pred morebitnimi povračilnimi ukrepi.«

Cilj sprejema zakona je preprečevati, da bi do povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, zlasti s strani delodajalcev, sploh prišlo; v primerih, ko do njih pride, pa prijaviteljem zagotoviti čimbolj celovito podporo in pomoč ter učinkovito sodno varstvo.

Predlog zakona določa vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi in javno razkritje kršitev.

Poleg tega prepoveduje povračilne ukrepe, kot so odpoved delovnega razmerja ali premestitev na slabše delovno mesto, ter določa zaščitne in podporne ukrepe za prijavitelje. Prijavitelji, ki bodo prijavili kršitve predpisov, bodo deležni zaščite pred razkritjem njihove identitete, v primeru povračilnih ukrepov pa jim bo med drugim nudeno svetovanje, informacije ter druga podpora pri uveljavljanju zaščitnih ukrepov. Zagotovljena jim je tudi pravica do sodnega varstva, začasne odredbe, brezplačne pravne pomoči, nadomestila za brezposelnost in psihološka podpora.

Proces priprave besedila zakona predstavlja primer dobre prakse širokega usklajevanja novega sistemskega predpisa. V usklajevanje so bili vključeni deležniki iz javnega in zasebnega sektorja, neodvisne institucije, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, ter civilna družba (npr. Center za zaščito žvižgačev in Transparency International Slovenija).