Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 21. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 21. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino

Vlada je sprejela stališče do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino (angleško International Organizaton of Wine and Wine – OIV). Slovenija predlog podpira.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v svetu članic v OIV in sicer glede stališč Unije pri sprejemu novih resolucij. Gre za sklepe, ki zadevajo sprejem novih resolucij, ki bo morebiti vplivale na pravni red Unije in bodo predstavljene pred ali med sejami OIV.

OIV je medvladna znanstvena in tehnična organizacija, dejavna v sektorju vinske trte, vina, pijač na osnovi vina, namiznega grozdja, rozin in drugih proizvodov vinske trte. Cilji OIV so: obveščanje o ukrepih, pri katerih se lahko upoštevajo pomisleki pridelovalcev, potrošnikov in drugih akterjev v sektorju proizvodov iz trte in vina; pomoč drugim mednarodnim organizacijam, ki se ukvarjajo z dejavnostmi standardizacije, ter prispevanje k mednarodnemu usklajevanju obstoječih praks in standardov.

OIV ima trenutno 48 držav članic, od tega 20 držav članic Unije, med njimi tudi Slovenija. EU sicer ni članica OIV, je pa OIV 20. oktobra 2017 Uniji dodelila poseben status, določen v poslovniku OIV, ki Uniji omogoča, da aktivno sodeluje pri delu odborov, pododborov in skupin strokovnjakov ter se udeležuje zasedanj generalne skupščine in izvršnega odbora.