Skoči do osrednje vsebine

Na konferenci o plačah v javnem sektorju o izzivih plačnega sistema

V Portorožu danes in v četrtek poteka konferenca, namenjena predstavitvi komentarja Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Na dogodku z uradnim naslovom Konferenca o plačah v javnem sektorju – Praksa in izzivi bodo govorci spregovorili o obstoječi ureditvi plačnega sistema javnega sektorja (JS) v Sloveniji ter razpravljali tudi o tem, kakšen naj bi bil plačni sistem v javnem sektorju v prihodnje.

Konferenca, ki jo organizira Tax-Fin-Lex, bo gostila številne predstavnike iz javnega sektorja; med njimi predstojnike, predstavnike sindikatov, pravnike, kadrovnike, inšpektorje in druge.

Udeleženke in udeležence konference je uvodoma nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič, ki je v imenu ministrstva, sistemsko pristojnega za plače v javnem sektorju, dejal, da so plače v javnem sektorju pogosta tema že od prehoda v nov plačni sistem v letu 2008. "Pa ne zgolj zato, ker za plače v javnem sektorju namenjamo več kot 5 milijard evrov letno, ker gre za približno 190.000 zaposlenih v javnem sektorju in za približno 2.000 proračunskih uporabnikov. Plače v javnem sektorju so pogosta tema tudi zaradi kompleksnega normativnega okvirja, od Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivne pogodbe za javni sektor, številnih kolektivnih pogodb raznoraznih dejavnosti in poklicev in nenazadnje številnih podzakonskih aktov, zlasti uredb vlade. Realizacija zadnjega dogovora o plačah in drugih stroških dela z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja zahteva poseg v kar 22 različnih aktov in vsi vplivajo na pravice iz delovnega razmerja zaposlenih v javnem sektorju."    

Kot je še dejal, bodo spremembe plačnega sistema v prihodnosti nujne, saj so pomanjkljivosti obstoječega plačnega sistema v javnem sektorju številne. Pri tem ne gre zgolj za pomanjkljivosti v smislu nejasnih oziroma preveč ohlapno urejenih posameznih inštitutov tega sistema. "Gre tudi za sistemske pomanjkljivosti, prav tako pa tudi za določene anomalije, ki se kažejo v nesorazmerjih glede samega vrednotenja dela različnih poklicnih skupin."

"V razmislekih o prihodnji ureditvi plačnega sistema v javnem sektorju bo pomembno vprašanje tudi, kako v večji meri upoštevati specifike posameznih dejavnosti in poklicev. Imamo sicer skupni plačni sistem javnega sektorja, ki pa vključuje številne posebnosti, značilne za posamezne poklicne skupine glede na naravo njihovega dela, kar bi plačni sistem moral pripoznati. Nenazadnje bo treba odgovoriti na temeljno vprašanje, in sicer, kako preprečiti vsakoletno poviševanje mase za plače ob nespremenjeni učinkovitosti, torej kako zagotoviti, da bo plačni sistem tudi s svojo motivacijsko funkcijo podpiral zagotavljanje kakovostnih storitev za prebivalstvo in gospodarstvo.”

V nadaljevanju je Trbič povzel nedavno dosežen dogovor, ki naslavlja letošnjo inflacijo in blaži učinke aktualne krize oziroma draginje ter omenil nekaj najbolj aktualnih izzivov plačnega sistema javnega sektorja, ki jih bo treba nasloviti v okviru razmislekov o ureditvi sistema v prihodnosti: denimo težave s prilagajanjem plač ponudbi in povpraševanju na trgu dela, deficitarnost kadra na posameznih področjih, način za privabljanje dobrih kadrov in preprečitev odhodov najboljših kadrov iz javnega sektorja.  

V okviru programa dvodnevne konference bodo v več sekcijah nastopile strokovne sodelavke in sodelavci Ministrstva za javno upravo. Mag. Katja Knez bo podrobneje predstavila redno delovno uspešnost, Nina Štefe pa posebnosti pri določanju osnovne plače javnega uslužbenca pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, v primeru neizpolnjevanja pogoja izobrazbe za delovno mesto. Vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo mag. Branko Vidič bo predstavil pravila za določitev osnovne plače javnim uslužbencem. Na okrogli mizi, kjer bodo govorci razpravljali o tem, kakšen naj bo plačni sistem javnega sektorja v prihodnosti, bo eden od gostov generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar.

Dodatne informacije o konferenci.