Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko: »Trudili se bomo izboljšati položaj žensk na podeželju«

Ministrica Irena Šinko se je udeležila okrogle mize na temo »Ženske na podeželju – mnogokrat spregledan potencial«. Teme okrogle mize so se dotikale socialnega položaja žensk na podeželju in delovnih mest na kmetijah – osnovne kmetijske, gozdarske in dopolnilnih dejavnosti. Dogodek je organiziralo Društvo kmetic Dravska dolina ob svoji 30. obletnici uradnega delovanja.

Ministrica drži mikrofon v rokah in govori.

Ministrica Irena Šinko | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministrica Irena Šinko se je v nagovoru Društvu kmetic Dravska dolina zahvalila za organizacijo okrogle mize in čestitala ob okroglem jubileju. V okviru društva trenutno deluje 9 krajevnih odborov, vanje pa je vključenih 338 članic.

V nadaljevanju je sledila okrogla miza z naslovom »Ženske na podeželju – mnogokrat spregledan potencial«. Med številnimi govorci so sodelovali tudi ministrica Šinko, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, predsednica Društva kmetic Dravska Dolina mag. Sara Berglez Zajec in nekdanja kmetica leta Karolina Črešnar. Govorci so se strinjali, da je vloga kmetic na podeželju zelo pomembna, potrebno pa jo je izboljšati. Ministrica Šinko je v svoji intervenciji izpostavila, da na podeželju ženske niso enakopravne moškim, kar dokazujejo tudi podatki: »Ministrstvo je v času epidemije covid-19 podeljevalo enkratni solidarnostni dodatek za kmete nad 65 let. Več kot 90 % prejemnikov teh sredstev so predstavljale ženske, kar dokazuje, da jih veliko živi na socialnem robu. Skupaj z ostalimi resornimi ministrstvi bomo ustanovili novo delovno skupino, ki se bo trudila rešiti to problematiko.« V nadaljevanju je ministrica dodala, da je potrebno v prihodnosti položaj kmeta utrditi in ga približati mlajšim generacijam. Slovenija zaostaja za povprečjem EU, saj je trenutno manj kot 4 % kmetov mlajših od 40 let. Zato bo velika pozornost v novem strateškem načrtu skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023-2027, namenjena vključevanju mladih in žensk: »V okviru intervencije LEADER bomo ženske in mlade na podeželju spodbujali k vključevanju v pripravo novih strategij lokalnega razvoja. Delovna mesta na podeželju se bodo obravnavala preko spodbujanja zaposlovanja in ohranjanja delovnih mest na podeželju, s podporo za ustanavljanje kmetijskih gospodarstev mladih kmetov, podporo naložbam v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Dodatna podpora ženskam je omogočena tudi pri nekaterih intervencijah v obliki meril za izbor vlog«.

Ministrstvo je ob zavedanju specifičnega socialnega položaja kmečkih žensk v letu 2019 ustanovilo Svet za ženske na podeželju, ki deluje kot posvetovalno telo ministrice. Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Preteklo soboto, 15. oktobra, so kmetice obeležile tudi Mednarodni dan žensk na podeželju. Ideja o dnevu je nastala na 4. svetovni konferenci o ženskah na Kitajskem leta 1995. Predlagani datum je bil 15. oktober, ki je dan pred svetovnim dnevom hrane. V Sloveniji osrednje obeleževanje tega dne od leta 2003 pripravlja Zveza kmetic Slovenije, in sicer z razglasitvijo kmetice leta. Letos bo dogodek potekal 26. oktobra v Zagorju ob Savi.