Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko na avstrijskem Koroškem

Ministrica Irena Šinko se je danes na povabilo Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov avstrijske Koroške (SJK) in župana občine Globasnica udeležila delovnega srečanja s predstavniki skupnosti. Ministrica se je seznanila z delovanjem slovenske skupnosti, tamkajšnjih kmetov ter s kmetijsko zadrugo, ogledala pa si je tudi Peršmanov muzej in se seznanila s projektom Geopark.

Ministrica in predstavniki skupnosti se fotografirajo.

Ministrica Irena Šinko in predstavniki Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov avstrijske Koroške (SJK) | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 4

Ministrica je obisk začela v slovenskem kulturnem domu v Pliberku, kjer so jo predstavniki Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov avstrijske Koroške (SJK) seznanili z delovanjem slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem, s stanjem v kmetijstvu in praksami tamkajšnjih kmetov, predstavili pa so ji tudi Kmetijsko zadrugo Pliberk, ki si jo je tudi ogledala.

Ministrica Šinko je po srečanju dejala, da imamo na avstrijskem Koroškem dobro organizirani organizaciji, ki čezmejno sodelujeta s Slovenijo ter iščeta razvojne možnosti s kmetijskimi strukturami pri nas. »Slovenija se zavzema za različne načine povezav Slovencev po svetu, še posebej pa Slovencev v zamejstvu, ki so v neposredni bližini matične države. Prav vi, kot kmetje in lastniki kmetijske zemlje igrate pomembno vlogo pri vzdrževanju slovenskega jezika, kulture in zavedanja slovenskih korenin«. Posebej je izpostavila dejavnosti za zamejce v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, še posebej koordinacije AGRASLOMAK. »Ta ima s stalno in vztrajno aktivnostjo pomembno vlogo pri krepitvi medsebojnih odnosov in izmenjavi dobrih praks na področju kmetijskih dejavnosti ter pozitivno vpliva na krepitev samozavesti slovenskega narodnega telesa«.

Sledil je ogled Peršmanovega muzeja pri Železni Kapli. Obisk je ministrica zaključila na srečanju z župani večih občin avstrijske Koroške in Slovenije, kjer so predstavili projekt Geopark v Lužah. Projekt je nastal na podlagi operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013 z naslovom: Vzpostavitev čezmejnega Geoparka med Peco in Košuto. Projekt se je pričel izvajati leta 2010 in se zaključil v letu 2013. Geopark upravlja skupna čezmejna organizacija imenovana Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke. Geopark na slovenski strani vključuje 5 občin (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd), na avstrijski strani pa 9 (Pliberk, Železna Kapla, Sele, Globasnica, Bistrica pri Pliberku, Labod, Suha, Žitara vas in Galicija).

Skupnost južno koroških kmetic in kmetov je edino kmečko slovensko stanovsko združenje na avstrijskem Koroškem ter je kot organizacija eden glavnih stebrov slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Kot kmečko interesno združenje ima pod svojim okriljem okrog 600 kmetij v vseh treh Koroških dolinah: Rož, Podjuna in Zila. Z vidika narodnosti je temeljnega pomena posedovati in ohraniti zemljo v svojih rokah. SJK je na volitvah jeseni 2021 v Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico Koroške uspela dobiti štiri svetnike, kar je izjemen uspeh. Pod okriljem SJK deluje Kmečka izobraževalna skupnost (KIS), ki je izvajalec programa sodelovanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ustanovljena je bila za namene izobraževanja in usposabljanja koroških kmetov. KIS organizira razna  izobraževanja, seminarje in simpozije s področja kmetijstva, na katere vabi tudi kmetijske organizacije in ustanove iz Slovenije. Zavzema se torej za čezmejno sodelovanje s Slovenijo ter išče razvojne možnosti s kmetijskimi strukturami v Sloveniji.