Skoči do osrednje vsebine

Lobnikar: Sodelovanje med različnimi institucijami ključno v kriznih situacijah

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar je z uvodnim nagovorom pozdravil udeležence 3. posveta Civilne zaščite Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu pri Ljubljani. Namen posveta je izboljšati pripravljenost in delovanje zdravstvenih ustanov v primeru kriznega delovanja in načrtovanja.

Državni sekretar Lobnikar je v svojem nagovoru dejal, da je Ministrstvo za notranje zadeve ena pomembnejših institucij v nacionalno varnostnem sistemu Republike Slovenije. V ministrstvu si ves čas prizadevamo, da bi bil podsistem notranje varnosti v sodelovanju z drugimi podsistemi dobro pripravljen in odporen na sodobne varnostne izzive, tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Policija in UKC Ljubljana na podlagi Sporazuma o sodelovanju tesno sodelujeta na področju racionalnejše izrabe virov, varnosti in zdravja pri delu, varovanja kritične infrastrukture, usposabljanj in na drugih področjih doseganja vzajemne koristi. »Sodelovanje med predstavniki različnih institucij, ki imajo vsaka svojo vlogo ob naravnih in drugih nesrečah ter različnih kriznih in drugih situacijah, je ključno za čim boljši, čim hitrejši in koordiniran odziv, ko je ta potreben. Medsebojno osebno poznavanje, poznavanje specifik in potreb posameznih enot in služb, upoštevanje drug drugega in pravočasno komuniciranje lahko izjemno pripomorejo k učinkovitemu ukrepanju,« je dejal Lobnikar. Poudaril je tudi, da "posvet, kot je današnji, zagotovo lahko pripomore tudi k primerni preventivi, še zlasti v času tako imenovanih hibridnih groženj, ki lahko vplivajo na vsa področja našega skupnega delovanja, ki mora biti usmerjeno v pomoč drugim."

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar ob nagovoru za govorniškim pultom

Državni sekretar dr. Branko Lobnikar ob nagovoru | Avtor Univerzitetni klinični center Ljubljana

1 / 2