Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Buzeti na slovesnosti ob 25. letnici Združenja turističnih kmetij

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila slovesnosti ob 25. obletnici Združenja turističnih kmetij Slovenije. Trenutno je v Sloveniji registriranih 1334 kmetij, ki s svojim delovanjem ponujajo butično in unikatno turistično ponudbo.

Državna sekretarka za govorniškim pultom

Državna sekretarka Tatjana Buzeti.

V svojem nagovoru je državna sekretarka Tatjana Buzeti združenju čestitala ob jubileju. Dodala je, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že vrsto let namenja veliko pozornosti razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, tako v predelavo kmetijskih pridelkov kot tudi tako imenovanim nekmetijskih dopolnilnim dejavnostim, med katere sodijo tudi dopolnilne dejavnosti, turizem na kmetiji: »S tem si želimo ohranjati kmetijske dejavnosti, dvigniti dodano vrednost na kmetijah, ohraniti poseljenost slovenskega podeželja in spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju. Vse to so funkcije, ki jih Združenje turističnih kmetij Slovenije zelo dobro opravlja.«

V nadaljevanju je državna sekretarka Tatjana Buzeti poudarila, da se opazi povečanje števila kmetij: »V zadnjih letih število registriranih dejavnosti narašča, zlasti turistične kmetije z nastanitvijo. Rast teh je v sezoni 2020/2021dosegla celo 23% povišanje. K razvoju turističnih kmetij bi v prihodnosti lahko prispeval tudi strateški načrt skupne kmetijske politike, katerega cilj jedvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju. Podprte bodo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah: »V prihodnjem obdobju se bo prav tako podpiralo nekmetijske dopolnilne dejavnosti, kjer je za ta namen oblikovana posebna intervencija. Možnosti za nadaljnji razvoj turizma so tudi v okviru intervencije LEADER, v okviru strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje 2023-2027, kjer bo takšna potreba prepoznana.«