Skoči do osrednje vsebine

Čez mesec dni bo dan slovenske hrane

Na dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, letos 18. novembra, bo že dvanajstič potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. Vsako leto Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k sodelovanju najprej povabi vrtce, osnovne šole ter zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, želimo pa si sodelovanja tudi drugih institucij, javnih zavodov in nenazadnje najširše javnosti. Veseli nas, da se praznovanju dneva slovenske hrane z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka vsako leto pridružuje vedno več podjetij in posameznikov.
Plakat tradicionalnega slovenskega zajtrka

Plakat tradicionalnega slovenskega zajtrka | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dan slovenske hrane…

…je bil s posebnim sklepom o razglasitvi sprejet na seji Vlade oktobra 2012. Obeležujemo ga vsak tretji petek v novembru. Glavni poudarek tega dne je na lokalno pridelani hrani, s tem dnem ji dajemo še poseben pečat, pridelovalcem in predelovalcem hrane – našim kmetom, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam – pa posebno priznanje. S praznovanjem dneva slovenske hrane in odločitvami za lokalno pridelano hrano podpiramo napore naših pridelovalcev in predelovalcev hrane in izražamo spoštovanje do njihovega dela.

Z dnevom slovenske hrane krepimo zavedanje in pomen domače trajnostne samooskrbe, ohranjanje čistega in zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjamo mlade s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujamo zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk v znamenju mleka

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) bo 18. novembra že dvanajsti po vrsti. Potekal bo pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«.  Maslo in mleko sta namreč že vsa leta, poleg kruha, medu in jabolka ali drugega slovenskega sadja, njegovi pomembni sestavini.  

Pobudnica TSZja je bila leta 2011 Čebelarska zveza Slovenije, ko se je TSZ v obliki, kot ga poznamo danes, tudi prvič izvedel.

Vsa živila TSZ morajo biti slovenskega porekla. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov med drugimi omogočata zaščitna znaka Ekološki in Izbrana kakovost – Slovenija, s katerima se ponašajo kmetijski pridelki oziroma ekološka živila in živila s posebnimi lastnostmi kot so sestava, okolju prijazno pridelava, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti, predelava, hitrost predelave surovin.

Glavni namen projekta TSZ je, da že najmlajši spoznajo pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena rednega zajtrkovanja za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje. Ljudje ki redno zajtrkujejo imajo boljše prehranske navade,  ki zagotavljajo lažje vzdrževanje primerne telesne tež. Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.

Pobuda je vedno bolj prepoznavna in dobrodošla med širšo javnostjo, zato se vsako leto tradicionalnemu slovenskemu zajtrku pridruži vedno več posameznikov, institucij, podjetij, gostinskih obratov, turističnih objektov itd., ki širijo pomen in glas o TSZ preko svojih različnih aktivnosti.

Pri organizaciji in izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka sodelujejo: ministrstva, pristojna za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zdravje, izobraževanje, znanost in šport, kulturo, okolje in prostor, Čebelarska zveza Slovenije, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod RS za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza sadjarskih društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Vzgojno-izobraževalni zavodi lahko uveljavljajo pavšalno nadomestilo za nakup živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos zagotavlja sredstva za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo TSZ. Njegova višina je bila na začetku jeseni povečana za 15 %. Namesto 0,63 evra zdaj znaša 0,72 evra na enega otroka oziroma mladostnika. Podrobnejše pogoje za izplačilo pavšalnega nadomestila določa Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj s partnerji pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos vabi vzgojno-izobraževalne zavode ter ostale institucije, da 18. novembra skupaj obeležimo dan slovenske hrane tudi z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka (sestava zajtrka je: kruh, mleko, maslo, med in jabolko ali drugo sadje). Vabimo vas, da živila za zajtrk kupite pri lokalnem ponudniku.

Informacije o ponudnikih so na voljo na različnih spletnih straneh, kot na primer na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije, spletnem portalu ministrstva »Naša super hrana« in spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več informacij glede zajtrka in najdete na spletni strani Tradicionalni slovenski zajtrk, prenesete oziroma natisnete pa si lahko tudi letošnji plakat.