Skoči do osrednje vsebine

Tradicionalno posvetovanje predstavnikov evropskih državnih rudarskih oblasti in uprav

Med 25.09.2022 in 28.09.2022 je poljski državni organ State mining authority (WUG) iz Katowic organiziral tradicionalno posvetovanje predstavnikov evropskih državnih rudarskih oblasti in uprav. Posvetovanja so se udeležili tudi predstavniki Češke, Finske, Nemčije, Romunije, Velike Britanije, Estonije, Poljske, Slovaške in Ukrajine.
1 / 4

Med 25.09.2022 in 28.09.2022 je poljski državni organ State mining authority (WUG) iz Katowic organiziral tradicionalno posvetovanje predstavnikov evropskih državnih rudarskih oblasti in uprav. Posvetovanja so se udeležili tudi predstavniki Češke, Finske, Nemčije, Romunije, Velike Britanije, Estonije, Poljske, Slovaške in Ukrajine. Iz Slovenije so se posvetovanja udeležili rudarski inšpektorji Simon Friškovec, Mitja Pavlič in Simon Balkovec.

 

Udeležba na posvetovanju predstavnikov evropskih državnih rudarskih oblasti in uprav je pomembna predvsem zaradi vsebinskih razgovorov na katerih se delegacije dogovorijo o ključni vsebini naslednjega posvetovanja, na katero so naravnana strokovna predavanja. Tema letošnjega posvetovanja je bila: Pravni vidiki odgovornosti za trenutno nastalo rudarsko škodo, povzročeno z delovanjem nekdanjih ali opuščenih rudarskih obratov (Legal aspects of liability for currently occurring mining damages caused by the activities of former or abandoned mining plants). V okviru posvetovanja je bil organiziran tudi ogled rudnika KGHM Polska Miedź S.A. Polkowice-Sieroszowice Branch.

 

Udeležba na tovrstnih posvetovanjih je zelo pomembna za delo rudarskih inšpektorjev, ker se vzpostavljajo tudi neposredni osebni kontakti s predstavniki nadzornih organov, ki delujejo na rudarskem področju nadzora. Tako rudarski inšpektorji pridobijo nove informacije s področja izvajanja rudarskega nadzora v nekaterih drugih državah EU.

 

Na koncu posvetovanja so udeleženci podpisali memorandum in se dogovorili o vsebini naslednjega posvetovanja, ki bo Organizacija, struktura in pristojnosti državnih rudarskih organov evropskih držav (Organization, structure and competence of the State mining Authorities of European Countries) in bo organizirano na Češkem v letu 2023.