Skoči do osrednje vsebine

Stabilizacija zdravstvenega sistema in krajšanje čakalnih dob

Po tem, ko je bil poleti sprejet Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, bodo predvidoma z današnjim dnem objavljeni še pravilnik in dve uredbi, ki bodo pripomogli k stabilizaciji zdravstvenega sistema in krajšanju čakalnih dob.

Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov nekoliko dopolnjuje določila o naročanju na zdravstveno storitev. Izvajalci na primarni ravni zdravstvene dejavnosti bodo po novem morali telefonsko naročanje zagotavljati v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulante. Izvajalce je ministrstvo za zdravje z dopisom že pozvalo, da pravočasno in ustrezno prilagodijo organizacijo dela. Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je vzpostavil pravno podlago za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, ki vključuje tudi zdravstvene administrativne sodelavce, ki lahko skrbijo za naročanje pacientov ter vodenje čakalnega seznama in naročilne knjige. Sredstva zanje krije proračun Republike Slovenije, zdaj pa je na strani izvajalcev, da pravne podlage z ustrezno organizacijo dela udejanjijo v praksi.

Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo določa merila za dodatek za zdravnike na primarni ravni v občinah z nižjo razvitostjo, Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra pa določa natančnejša merila za določitev višine dodatkov ter naslavlja zagotavljanje stabilnega delovanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, in sicer v ambulantah družinske medicine,  ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja, dispanzerje za ženske in v dejavnosti zobozdravstva za odrasle, mladino in študente. Dodatek za povečan obseg dela poleg zdravnikov naslavlja tudi ostale zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce v teh ambulantah.

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pripada tudi dodatek (za sredstva za plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja) za zaposlitev dodatnega kadra, in sicer v okviru zgoraj navedenih ambulant.