Skoči do osrednje vsebine

"Postavili smo pravne podlage, da covid-19 do spomladi postane endemično obolenje"

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva in ga poslala v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije po nujnem postopku. Kot je po seji vlade povedal minister za  zdravje Danijel Bešič Loredan, so s predlogom zakona "postavili pravne podlage, da covid-19 do spomladi postane endemično obolenje".

Predlog zakona združuje nekatere rešitve iz interventne protikoronske zakonodaje od protikoronskega paketa 1 (PKP) do PKP 10, sprejete v obdobju prejšnje vlade. "Izločili smo vse, kar v tem trenutku ni več potrebno, in izluščili bistvo," je povedal minister.

Poglavitne rešitve predloga zakona so vzpostavitev pravnih podlag za nagrajevanje zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe in mreži javne službe na področju socialnega varstva, ki neposredno delajo z obolelimi za COVID-19, zagotavljanje sredstev iz proračuna RS za testiranje s testi HAG za samotestiranje in za cepljenje proti nalezljivi bolezni COVID-19 in gripi ter za zdravljenje s kisikom v okviru podaljšane bolnišnične obravnave, določitev pravnih podlag za vzpostavitev ambulante za neopredeljene paciente z namenom zagotovitve dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse zavarovane osebe, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, jasnejša ureditev upravičencev in postopka za uveljavljanje pravice do denarne odškodnine zaradi škode, ki nastane zaradi cepljenja s cepivom proti COVID-19 ali zaradi uporabe zdravila za zdravljenje COVID-19, zagotovitev dodatnih sredstev za naloge s področja javnega zdravja, ki jih Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja v zvezi s COVID-19, zagotovitev sredstev iz proračuna za dodatnih 70 specializacij s področja klinične psihologije, dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, sprememba načina izplačevanja zadržanosti od dela zaradi izolacije zaradi potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2, zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, podaljšane bolnišnične obravnave za potrebe zagotavljanja zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se po zaključenem bolnišničnem zdravljenju zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače okolje in drugi ukrepi.

Z namenom skrajševanja čakalnih dob in zmanjšanje števila čakajočih predlog zakona predvideva tudi nov vir financiranja opravljenih zdravstvenih storitev, ki so bila že opredeljena za namen izvedbe nacionalnega razpisa za leta 2021 in 2022, vendar niso bila izkoriščena. Za opravljanje teh zdravstvenih storitev je dodana tudi možnost vodstvom javnih zdravstvenih zavodov, da ustrezno plačajo zdravstveni kader, ki je pripravljen delati več storitev, tudi izven rednega delovnega časa.