Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo o podlubnikih na smreki izven gozda in v naseljih

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) – gozdarska inšpekcija opozarja, da je zaradi izjemno toplega in sušnega vremena v letošnjem letu v precejšnjem delu Slovenije intenziven napad podlubnikov na smreke izven gozda, pa tudi v naseljih.

Razvoj podlubnikov se odvija v najvitalnejših organih drevesa, v območju, kjer ima drevo prevodni sistem za transport vode, hranilnih snovi ter produktov fotosinteze (sladkorjev). Podlubniki z vrtanjem rovov pod lubjem preglodajo transportne poti vode in hranil v gostiteljskem drevesu, s čimer ogrožajo prehranjevanje svojega gostitelja, ki posledično odmre. Meseci v katerih podlubniki najbolj ogrožajo smreko so od aprila pa do konca oktobra, saj za svojo aktivnost potrebujejo temperature nad 12o C.

Najpogostejša predstavnika podlubnikov, s katerima imamo na smrekah v slovenskih gozdovih in na smrekah izven gozdov največ težav in povzročata daleč največje škode, sta knaver ali osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus L.) in šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus L.). Osmerozobi smrekov lubadar, ki je najpogostejši podlubnik na smreki, je temnorjav bleščeč hrošč, meri od 4,2 do 5,5 milimetra. Larva je bela, z rjavo glavo, zmerno ukrivljena, brez nog, 5-6 milimetrov dolga. Buba je enako dolga, prosta, bela in ima na zadnjem koncu dva trnasta izrastka.

Znaki napada podlubnikov na drevesa smreke so: osutost krošnje, na lubju debel so vidne vhodne odprtine podlubnika, na lubju koreničnika je vidna črvina, v končni fazi lubje z debla odpade.

Ker podlubniki pri širjenju lahko brez težav preletijo velike razdalje (tudi več kot 10 kilometrov), je pomembno izvajanje preventivnih in zatiralnih del za preprečevanje širjenja podlubnikov tudi izven gozda. Zavod za Gozdove Slovenije in gozdarska inšpekcija pozivata vse lastnike dreves smreke izven gozda, da redno opazujejo svoja drevesa in v primeru kateregakoli znaka napada podlubnikov na smreki takoj izvedejo sanitarno sečnjo in ukrepe za uničenje zalege podlubnikov. Pri izvajanju sanitarne sečnje je potrebna izjemna pazljivost, tako zaradi možnosti poškodb pri delu kot zaradi možnosti ogrožanja zdravja in življenja ljudi ter možnosti poškodb objektov in ostalega premoženja ljudi. Posek drevja v urbanem okolju je še posebej zahtevno in nevarno opravilo, zato ga je potrebno zaupati usposobljenim in preverjenim izvajalcem.

Nadzor nad podlubniki v naseljih izvaja IRSKGLR - gozdarska inšpekcija. Lastnikom, pri katerih bo ugotovljen napad podlubnikov na drevesih iglavcev na njihovi posesti, bo v upravnem postopku izdana odločba za posek napadenih dreves. V odločbi je določen rok izvedbe sanitarne sečnje in morebitnih varstvenih del.

Za vse informacije v zvezi s posekom s podlubniki napadenih dreves, tako v gozdu kot izven gozda ali v naseljih, lahko pokličete pristojnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije ali pa pristojnega gozdarskega inšpektorja.

Naredimo pravočasno vse za preprečevanje širjenja podlubnikov ohranjanje gozdov, vrtov, krajine in zelenega videza naših naselij.