Skoči do osrednje vsebine

Uprava za jedrsko varnost zaposluje nove kadre

Vabimo nove sodelavce za delo na projektih jedrskih objektov. Objavljeni so razpisi za tri delovna mesta: pripravnika v Sektorju za sevalno varnost in materiale ter dva višja svetovalca v Sektorju za jedrsko varnost.

V naslednjih letih bo Uprava za jedrsko varnost (URSJV) obravnavala velike projekte kot so izgradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov, podaljšanje obratovanja obstoječe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in priprava prostorskega načrta za načrtovano novo jedrsko elektrarno JEK2. Za to potrebuje nove izobražene in izzivov željne kadre, ki jim bomo omogočili pridobivanje dodatnih specifičnih tehničnih znanj in bodo tako pripravljeni na strokovne izzive ter odgovorno delo v navedenih velikih projektih.

V Oddelku za sevalno varnost Sektorja za sevalno varnost in materiale je razpisano prosto delovno mesto za pripravnika. Kandidat se bo pripravljal na samostojno delo in bo izvajal dela po individualnem programu. Seznanil in vpeljal se bo v področje dela oddelka. Delo bo povezano s pregledom dokumentacije za izdajo dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja v industriji in raziskavah, uvoz/izvoz ali vnos/iznos virov sevanja in vodenjem registrov sevalnih dejavnosti in virov sevanja. Velik del dejavnosti oddelka predstavlja tudi spremljanje in upravni nadzor nad radioaktivnimi odpadki, v okviru oddelka deluje tudi skupina, ki se ukvarja z bodočim odlagališčem radioaktivnih odpadkov. Kandidat se bo seznanil tudi s tem področjem dela.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati tehnične ali naravoslovne stroke.

Delo je zanimivo, ponuja karierni razvoj in možnost dodatnega izobraževanja doma in v tujini.

Na sliki je bodoče odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

V Oddelku za analize in dovoljenja Sektorja za jedrsko varnost, ki se ukvarja tudi z napovedano novo jedrsko elektrarno, bo višji svetovalec opravljal visoko strokovna dela kot so pregled analiz in ocen sprememb v jedrskih objektih, sodelovanje v strokovni skupini za analizo jedrske nesreče, sodelovanje v postopku izdaje dovoljenja za lokacijo nove jedrske elektrarne, pregled poročil o obratovalnih izkušnjah v tujini ter vzdrževanje računalniških programov za analizo procesov v jedrskih reaktorjih.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati tehničnih strok smeri fizika, gradbeništvo, strojništvo in elektrotehnika.

Delo je razvojno naravnano in povezano z mednarodnimi procesi, pričakuje se inventivnost in sodelovanje v strokovnih skupinah.

Na sliki je jedrska elektrarna Krško.

Jedrska elektrarna Krško | Avtor: Tomaž Nemec

V Oddelku za spremljanje obratovanja Sektorja za jedrsko varnost iščemo višjega svetovalca s službo za nedoločen čas. Opravljal bo dela, povezana predvsem s spremljanjem obratovanja in nadzorom staranja NEK, remontov ter stanja opreme in vzdrževanja v NEK. Poleg tega bo vključen v dela na posebnih strokovnih področjih, kot so medobratovalni pregledi, regulacija in instrumentacija, električno napajanje ter požarna varnost. Delo bo obsegalo tudi preglede analiz in ocen sprememb v jedrskih objektih, preglede poročil o obratovalnih izkušnjah v jedrskih objektih v tujini ter podporo inšpekciji.

Prednost bodo imeli kandidati tehničnih strok, predvsem elektrotehnike in strojništva.

Delo je atraktivno in ponuja veliko delovnih in strokovnih izzivov, poleg tega je omogočeno tudi delo na domu ter stalno izobraževanje ob delu doma in v tujini.