Skoči do osrednje vsebine

Srečanje generalnih direktorjev za okolje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Pragi v okviru češkega predsedovanja Svetu EU poteka srečanje generalnih direktorjev za okolje, ki se ga udeležuje tudi mag. Tanja Bolte, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje. Dogodek je namenjen odprtju mednarodne razprave glede okolja ter izmenjavi mnenj na nedavno zakonodajno pobudo Evropske komisije o obnovi narave ter uskladitvi pogledov za naprej.

Dogodek poteka v štirih tematskih sklopih. Dopoldanski del je bil namenjen predstavitvi najnovejših zakonodajnih predlogov EU, to sta Zakon o obnovi narave in predstavitev svežnja Komisije o ničelnem onesnaževanju in svežnja o krožnem gospodarstvu. Razprava je potekala v smeri pričakovanih izzivov držav članic pri doseganju nacionalnih ciljev obnove in načinih za njihovo reševanje. Naslovili so tudi vprašanje glede možnosti vključitve obnove narave v obstoječe instrumente financiranja.

V popoldanskem delu poteka še pregled Komisije glede izvajanja okolja za leto 2022. Države članice si izmenjujejo poglede glede dodatnih okoljskih ukrepov, tako na nacionalni kot tudi na ravni EU, ter odpirajo razpravo glede podpore naložbenim projektom, ki neposredno koristijo zagotavljanju biotske raznovrstnosti.

Dogodek se bo zaključil s predstavitvijo predsedujoče države na temo svetlobnega onesnaževanja.