Skoči do osrednje vsebine

Slovenija del evropskih prizadevanj za razogljičenje obrambnega sektorja

Evropska obrambna agencija in slovensko Ministrstvo za obrambo v ljubljanskem Grand Hotelu Union organizirata dvodnevno tematsko delavnico Posvetovalnega foruma za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju. Udeležence je uvodoma pozdravil državni sekretar za obrambo dr. Damir Črnčec.

Prva tovrstna tematska delavnica je namenjena iskanju priložnosti za razogljičenje obrambnega sektorja z uporabo tehnologij čistega vodika in gorivnih celic v transportu in infrastrukturnem delu obrambnega sektorja. Prav tako bodo na njej govorili o strategijah in politiki Evropske unije (EU) na tem področju.

V uvodnem delu konference, ki se je udeležuje približno 80 predstavnikov evropskih obrambnih ministrstev, institucij EU, industrije in znanstvenih organizacij, je državni sekretar za obrambo dr. Damir Črnčec poudaril, da je glede na postopno nestanovitnost varnostnega in energetskega sistema nujno, da obrambni resor izboljša zaščito pred podnebnimi spremembami, uporabi prožne in čiste trajnostne modele, hkrati pa zagotavlja lastno operativno učinkovitost. Izboljšanje energetske učinkovitosti obrambnega sektorja povečuje njegovo operativno učinkovitost, privarčevane človeške in finančne vire pa sektor lahko nameni drugim področjem. Ob tem je državni sekretar dr. Črnčec izpostavil pomen vlog Posvetovalnega foruma za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju ter Evropske obrambne agencije.

Namestnica generalnega direktorja za energetiko v Evropski komisiji Catharina Sikow-Magny je predstavila strategijo in ukrepe Evropske komisije za razvoj in uporabo obnovljivih virov energije in nizko-ogljičnega vodika v energetskem sistemu. Njena predstavitev je bila uvod v razpravo o vlogi obrambnega sektorja pri prizadevanjih EU za podnebno nevtralnost in izboljšano varnost oskrbe s povečanjem deleža obnovljivega in nizko-ogljičnega vodika.

Slovenija se aktivno vključuje v prizadevanja EU na področju obrambne energije in energetske učinkovitosti ter sledi projektom trajnostne mobilnosti in iskanja alternativnih goriv. Tako je Slovenska vojska vodikovo tehnologijo v operativno uporabo uvedla že leta 2010, naše izkušnje z vodikom pa so, kot je povedal dr. Črnčec, vodile do predloga izgradnje vodikove avtoceste za obrambni in varnostni sektor v EU (angleško Defence RESilience Hub Network in Europe – RESHUB). Gre za ambiciozen projekt uporabe obnovljivih virov energije in shranjevanja energije v vodiku, za katerega smo pridobili sredstva Evropske komisije, prav tako tesno sodelujemo z Evropsko obrambno agencijo.

Vzporedno s študijo izvedljivosti projekta, ki bo predstavljena popoldne, smo, kot je pojasnil dr. Črnčec, pilotni projekt začeli vzpostavljati v kranjski vojašnici. Z njim naj bi leta 2024 zagotovili infrastrukturne zmogljivosti za uvedbo mobilnosti na vodik v obrambnem in varnostnem sektorju, hkrati pa podpirali podoben razvoj v civilnem sektorju. Z izkušnjami pa sodelujemo tudi pri projektu Severno-jadranske vodikove doline.

V dveh sklopih delavnice, in sicer o infrastrukturi in o transportu bodo strokovnjaki podrobneje govorili o prednostih in izzivih uvedbe vodika v obrambnem sektorju. Delavnica je obenem priložnost za izmenjavo znanja in projektnih idej med predstavniki obrambnih ministrstev, gospodarstveniki in znanstveniki.

Skupinska fotografija udeležencev delavnice

Evropska obrambna agencija in slovensko Ministrstvo za obrambo v ljubljanskem Grand Hotelu Union organizirata dvodnevno tematsko delavnico Posvetovalnega foruma za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju | Avtor: Bruno Toič

1 / 3