Skoči do osrednje vsebine

Minister za zdravje se je sestal z Zagovornikom načela enakosti Mihom Lobnikom

Ministru za zdravje Danijelu Bešič Loredanu je Miha Lobnik predstavil redno letno poročilo organa za varstvo pred diskriminacijo za leto 2021.

Govorila sta tudi o nekaterih še aktualnih priporočilih za odpravo diskriminacije in izboljšanje stanja na področju varstva pred diskriminacijo, ki jih je Zagovornik Miha Lobnik (Zagovornik) dal ministrstvu.

Zagovornik je ministru za zdravje povedal, da je bilo med primeri domnevne diskriminacije, ki jih je Zagovornik zaključil v preteklem letu, največ tistih s področja zaposlovanja in dela, dostopa do dobrin in storitev in s področja socialnih pravic. Prijavitelji domnevne diskriminacije pa so največkrat zatrjevali diskriminacijo zaradi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti.

Ob predstavitvi dela Zagovornika sta  Bešič Loredan in Lobnik spregovorila tudi o priporočilih Zagovornika za izboljšanje varstva pred diskriminacijo na zdravstvenem področju.

Zagovornik Miha Lobnik je ministru predlagal izvedbo sistemskega nadzora v domovih za ostarele, saj Zagovornik nima možnosti nadzora nad strokovnimi odločitvami zdravstvene stroke in ne more ugotavljati, ali so bili oskrbovanci ustrezno napoteni v bolnišnice v primeru okužb s covid-19.

Ministra je seznanil z zahtevo za oceno ustavnosti zakonodaje, ki ureja dostop do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Zagovornik je ocenil, da je ta zakonodaja diskriminatorna do neplodnih žensk, ki niso v zakonski ali zunajzakonski skupnosti. Tem ženskam pomoč pri zanositvi ni na voljo le zato, ker so samske, razvezane, ovdovele ali pa živijo v druge vrste partnerstvu oziroma življenjski skupnosti, vključno z istospolno partnersko zvezo.

Zagovornik je ministru predstavil še priporočila iz posebnega poročila o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Ta so: ustanovitev nacionalne kontaktne točke in  delovne skupine z namenom priprave nacionalnih smernic za obravnavo pacientov v postopkih medicinske potrditve spolne identitete. Izpostavil pa je tudi neodzivnost Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Z ministrom sta govorila tudi o zdravstvenem stanju pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji in priporočilih za izvajanje posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti v zvezi z izboljšanjem zdravja in dostopnosti do javnozdravstvenih storitev za romsko skupnost in spremljanje učinkovitosti teh ukrepov. 

Minister in Zagovornik sta se pogovarjala tudi o digitalizaciji v zdravstvu. Spregovorila sta o nedostopnosti do zdravstvenih storitev v nekaterih zdravstvenih domovih, ki prizadene zlasti starejše, ljudi z invalidnostmi in ljudi, ki nimajo digitalnih kompetenc. Minister Daniel Bešič Loredan se je strinjal, da je popolna digitalizacija v zdravstvu lahko nevarna. Po njegovih besedah izkušnje  iz drugih držav kažejo, da je za paciente najbolje ohranjati kombinirani sistem, ki je v 60 odstotkih digitaliziran, v 40 odstotkih pa še vedno omogoča pacientom osebni stik z zdravnikom in drugim zdravstvenim osebjem.