Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka Buzeti: »Za prihodnost mlekarskega sektorja je pomembno povezovanje«

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila Mlekarske konference, na kateri so udeleženci razpravljali o tem, kako ohraniti stabilno mlekarsko verigo. Konferenco je organizirala Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij.

Državna sekretarka Buzeti na današnji Mlekarski konferenci

Državna sekretarka Buzeti na današnji Mlekarski konferenci | Avtor: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

1 / 2

Državna sekretarka Tatjana Buzeti je v svojem nagovoru izpostavila, da je mlekarska veriga ena bolje delujočih v Sloveniji  in kako pomembno je, da se vsi členi verige skupaj soočajo s trenutnimi izzivi energetske in prehranske draginje. Vlada z različnimi ukrepi za blaženje draginje poskuša pomagati vsem členom verige kar se že pozna tudi po ocenah Urada za makroekonomske analize in razvoj, da se je rast inflacije za 2,3-odstotne točke.

Prav povezovanje in sodelovanje med kmeti pa je tudi eden od glavnih poudarkov Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027, ki ga je Slovenija že posredovala na Evropsko komisijo, v veljavo pa bo stopil 1. 1. 2023. V novem programskem obdobju za obdobje 2023-2027 so predvidena plačila za sektorje v težavah s ciljem dvigniti konkurenčnost, kakovost in trajnostnost. Mednje spada tudi mlekarski sektor, kateremu so namenjena plačila za mleko v gorskih območjih, za rejo govedi in za krave dojilje. Državna sekretarka Buzeti je dodala, da bo mlekarstvo v novem programskem obdobju podprto tudi z naložbami v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, z naložbami v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter naložbami v prilagoditev kmetijskih gospodarstev pri izvajanju nadstandardnih zahtev  za dobrobiti rejnih živali. Ob tem je poudarila: »V okviru strateškega načrta bomo zagotovili pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč. V nadaljevanju je državna sekretarka  izpostavila pomen promocije, informiranja in ozaveščanja potrošnika o lokalni hrani in shemah kakovosti, predvsem shemi »Izbrana kakovost«, v katero je vključen tudi sektor mleka.  Poudarila je, da potrošniki z izbiro lokalno pridelane hrane veliko pripomorejo: »Potrošniki smo ključni pri tem, da lahko pridelovalci in predelovalci na police še naprej uvrščajo visokokakovostno hrano slovenskega porekla. Promocija lokalne hrane in shem kakovosti je ključna in bo še naprej ena od prioritet našega ministrstva.«

Udeležencem mlekarske konference je državna sekretarka predstavila tudi novosti, ki jih prinaša Strategija »od vil do vilic«. Ta naslavlja predvsem prehod k trajnostnemu sistemu pridelave in predelave hrane in vprašanje izboljšanja položaja kmetov v vrednostni verigi. S strategijo in Zakonom o kmetijstvu se uvajajo tudi ukrepi za boj proti goljufijam s hrano, vključno s krepitvijo zmogljivosti za izvrševanje in preiskovanje goljufij in nepoštenih praks na ravni Evropske unije (EU).