Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Švarc Pipan na srečanju slovenskih pravnic in pravnikov

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je ob uvodu v tradicionalne, že 48. dneve slovenskih pravnic in pravnikov v Portorožu, nagovorila udeležence največjega tovrstnega srečanja pri nas.

Dnevi slovenskih pravnikov imajo, s poglobljenimi razpravami o ključnih aktualnih pravnih vprašanjih in izzivih vsakokratnega časa, ter s sodelovanjem pravnih in drugih strokovnjakov, pomembno vlogo tako v razvoju pravne teorije in prakse, kot tudi pri usmerjanju in podpori oblikovanju in izvajanju ustreznih državnih politik. Kot je uvodoma izpostavila ministrica, takšno srečanje prispeva tudi h krepitvi vrednot vladavine prava in pravne države – vrednot, ki kotirajo visoko na vrednotni lestvici državljank in državljanov Republike Slovenije in tvorijo temeljne stebre demokratične, pravične in stabilne družbe.

Srečanja bo tudi letos postreglo z zanimivimi in koristnimi razpravami, s pestro tematsko paleto sodobnih izzivov prava in družbe, kot je npr. digitalna doba in izzivi za pravo. Z napredkom znanosti in razvojem novih tehnologij  se svet hitro spreminja. Tehnološki razvoj je prinesel obsežne spremembe v družbi, čemur mora slediti tudi pravo in pravna stroka, in jih tudi ustrezno usmerjati in urejati.

Dr. Švarc Pipan: »Vsaka tehnološka sprememba je seveda tudi priložnost za razvoj in napredek. Pri tem mislim zlasti na digitalizacijo sodstva, za katero si intenzivno prizadevamo na Ministrstvu za pravosodje. Ob tem digitalizacija postopkov ne sme biti sama sebi namen, ampak mora služiti državljanom za lažji dostop do pravice in za zavarovanje njihovih pravic, hkrati pa mora omogočati zaposlenim na sodiščih poenostavitev opravil in lažje delovanje sodnega sistema in celotnega pravosodja. Novela zakona o notariatu, ki smo jo pripravili, že omogoča digitalizacijo dela notarjev, sledila bo tudi digitalizacija dela odvetnikov.«

Udeleženci konference in ministrica v prvi vrsti
1 / 2