Skoči do osrednje vsebine

Slovenija v Svetu OZN za človekove pravice o pravicah starejših, zdravem okolju ter izobraževanju za človekove pravice

Svet Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice je v Ženevi zaključil z 51. rednim zasedanjem. Med 12. septembrom in 7. oktobrom 2022 je osrednje telo OZN s področja človekovih pravic obravnavalo najbolj pereča stanja človekovih pravic po svetu in sprejelo številne tematske usmeritve. Slovenija je na zasedanju v sodelovanju s partnerskimi državami predstavila dve pobudi s področja pravic starejših ter izobraževanja za človekove pravice. Slovenska strokovnjakinja dr. Sancin je bila izvoljena v Svetovalni odbor Sveta.

Dvorana XX. Palače narodov med 51. zasedanjem Sveta OZN za človekove pravic

Dvorana XX. Palače narodov med 51. zasedanjem Sveta OZN za človekove pravic | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

Slovenski pobudi na zasedanju predstavljata nadaljevanje dolgoročnega angažmaja Sveta OZN za človekove pravice, prva podaljšuje mandat delovanja neodvisne izvedenke za pravice starejših, ki se zavzema za vzpostavitev mednarodnega pravnega dokumenta o pravicah starejših, druga pa podpira nadaljnji razvoj Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah.

Svet OZN za človekove pravice je tokrat izbiral tudi nove člane svojega Svetovalnega odbora. Za predstavnico iz vzhodnoevropske regije je bila potrjena slovenska strokovnjakinja s področja mednarodnega prava dr. Vasilka Sancin.

Med ostalimi osrednjimi prioritetami Slovenije na zasedanju so izstopali: povezava med čistim, zdravim in trajnostnim okoljem in človekovimi pravicami, pravice otrok, enakost spolov, zagotavljanje dostopa do čiste pitne vode in sanitarij, človekove pravice v digitalnem okolju ter boj proti povračilnim ukrepom držav proti zagovornikom človekovih pravic.

Slovenija je v dialogu s Preiskovalno komisijo za Ukrajino izrazila skrb nad stanjem človekovih pravic na območjih pod rusko okupacijo v Ukrajini, obsodila agresijo Rusije nad suvereno državo in zavrnila rezultate nezakonitih referendumov v posameznih ukrajinskih regijah. Vse izjave Slovenije na zasedanju so javno dostopne.

Na predlog Evropske unije je Svet OZN za človekove pravice podaljšal delovanje  posebnih poročevalcev za stanje človekovih pravic v Burundiju in Afganistanu ter mednarodne komisije za človekove pravice v Etiopiji. Slovenija je podprla tudi pobudo za novega posebnega poročevalca o stanju človekovih pravic v Ruski federaciji.

Slovenija se zasedanj Sveta OZN za človekove pravice v vlogi opazovalke redno udeležuje, za sedež v Svetu pa ponovno kandidira v obdobju 2026 - 2028. Prizadeva si za pristop h ključnim sodobnim izzivom na osnovi človekovih pravic, gradnjo zaupanja ter vključujočih partnerstev na tematskih področjih, hkrati pa objektivno obravnavo groženj človekovim pravicam po svetu.