Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil danes objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije. S spremembami zagotavljamo predvsem večjo obveščenost policistk in policistov z ugotovitvami posameznih nadzorov.

Z namenom seznanitve policistk in policistov s povzetki zaključnih ugotovitev iz poročila o nadzoru (poleg že predvidene možnosti objave poročila o nadzoru) se z dopolnitvijo pravilnika dodatno določa, da Generalna policijska uprava te povzetke, ki jih pripravi enota za usmerjanje in nadzor policije, objavi na intranetni strani policije.

Ostale spremembe sledijo ureditvi Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države v delu, ki se nanaša na črtanje posebnih pooblastil uradnikov enote za usmerjanje in nadzor policije v okviru presoje zakonitosti in strokovnosti izvajanja določene naloge ali uporabe pooblastil policista.