Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 19. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 19. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah

Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (angleško International Olive Council - IOC), glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015. Republika Slovenija Predlog sklepa Sveta podpira.

Letna proizvodnja oljčnega olja je v Kraljevini Saudovi Arabiji še vedno skromna, se pa njegova poraba v zadnjem desetletju stalno povečuje. Dodana vrednost kmetijstva, gozdarstva in ribištva (v % bruto domačega proizvoda - BDP) v Saudovi Arabiji je leta 2020 znašala 2,6 % BDP, v zadnjem desetletju pa se je oljčni sektor močno razvil, zlasti v severozahodnih regijah države. Ker Kraljevina Saudova Arabija razvija oljčni sektor na področju porabe in namerava razviti proizvodnjo, bo njen pristop pod določenimi pogoji okrepil IOC zlasti glede poenotenja nacionalne in mednarodne zakonodaje o lastnostih oljčnih proizvodov, da se odstranijo vse trgovinske ovire.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo za zastopanje stališča Unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015.

Stališče o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023. Republika Slovenija Predlog uredbe Sveta podpira.

Cilj Uredbe je zagotoviti konkurenčnost predelovalne industrije Unije in preprečiti ogrožanje proizvodnje ribiških proizvodov Unije z zagotavljanjem ustrezne dobave ribiških proizvodov za to industrijo. Zato uredba znižuje ali opušča uvozne dajatve za več ribiških proizvodov v okviru tarifnih kvot ustreznega obsega. Določa tudi, kateri postopki predelave omogočajo uporabo tarifnih kvot in kateri ne.

Uredba 2020/1706 je bila 19. julija 2021 spremenjena z dodatkom novih avtonomnih kvot zaradi izteka dvostranskih protokolov s Kraljevino Norveško in Islandijo o določitvi kvot za nekatere ribe in ribiške proizvode. Te nove avtonomne kvote prenehajo veljati 31. oktobra 2022. Ker pogajanja o novih dvostranskih protokolih ne bodo zaključena pred tem datumom, se lahko pričakuje pomanjkanje brezcarinskih ribiških materialov za predelavo v Uniji. Zato je treba veljavnost kvot podaljšati do konca uporabe Uredbe 2020/1706.