Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko na srečanju Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije

Ministrica Irena Šinko se je na povabilo slovaškega ministra za kmetijstvo Samuela Vlčana udeležila dvodnevnega prvega zasedanja ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine pod slovaškim predsedovanjem, ki je potekalo v Pezinoku na Slovaškem. Poleg držav Višegrajske skupine so sodelovale Slovenija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija, konference se pa je udeležil tudi evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.
Ministrica sedi za mizo in posluša zasedanje.

Ministrica Irena Šinko | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

Ministri so si prvi dan ogledali vinograde in vinsko klet Elesko, ki deluje na področju srednje Evrope, glavni izvozni trgi pa so poleg sosednjih držav azijski trgi, zlasti Japonska. V neformalnih pogovorih so ministri izmenjali mnenja o perečih vprašanjih v kmetijstvu, med drugim o prehajanju kmetijskih zemljišč v roke večjih tujih vlagateljev, ministrica Irena Šinko pa je omenila tudi možnost sodelovanja na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA prihodnje leto. 

Drugi dan zasedanja so se ministri udeležili konference, na kateri so razpravljali o treh temah. Prvi del konference je bil namenjen razpravi o izzivih in priložnostih ogljičnega kmetijstva v povezavi s pobudami na ravni EU. Ministrica Irena Šinko je izpostavila, da je uvajanje ogljičnega kmetijstva zelo pomembno za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Pri tem je opozorila: »Celovito je potrebno pristopiti k vpeljavi tega sistema v kmetijstvo. Prav tako je potrebno na ravni kmetij poleg ponorov ogljika upoštevati tudi zniževanje emisij zaradi izboljšanega upravljanja na kmetijah, kar je zlasti pomembno za živinorejske kmetije«. Izpostavila je, da moramo biti pozorni na visoke stroške spremljanja, nadzora in poročanja ter zagotavljanje finančnih vzpodbud. Dodala je tudi , da je potrebno na tem področju izboljšati sistem svetovanja in izobraževanja ter oblikovati prostovoljni trg trgovanja s certifikati.

V drugem delu konference so sodelujoči razpravljali o izpolnjevanju ciljev strategije »od vil do vilic« v zvezi s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) in o potrebi po skupnem pristopu držav članic do novega zakonodajnega predloga. Ministri so poudarili težave, s katerimi se pri tem srečujejo na nacionalni ravni. Evropski komisar je razumel pomisleke ministrov, vendar je dodal, da ni v njegovi pristojnosti trenutno spreminjanje stališče Komisije, se pa zavzema za vzpostavitev poštenega  sistema za vse države članice, tako tiste z dosedanjo visoko porabo FFS, kot tudi tiste z relativno nizko porabo, kamor spadajo države V4+. Tretji del konference je bil namenjen razpravi o položaju na kmetijskih trgih v luči ruske invazije v Ukrajini, izpostavljena je bila predvsem rast cen energentov in s gem povezane težave.

V zadnjem delu konference je slovaški minister Vlčan predstavil informacije o stanju pobude Bioeast. Po zaključnih pripombah so vodje delegacij podpisali skupno izjavo o izzivih in priložnostih držav članic v povezavi s pobudami EU za ogljično kmetovanje. Češka, predsedujoča Svetu Evropske unije, izjave sicer ni podpisala, vendar jo podpira.