Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik nagovorila zaposlene na Upravni enoti Ljubljana

Po septembrski menjavi vodstva Upravne enote Ljubljana je ministrica Sanja Ajanović Hovnik obiskala eno izmed dveh največjih upravnih enot - Upravno enoto Ljubljana in se srečala z zaposlenimi.

Ministrica na pogovoru z zaposlenimi na Upravni enoti Ljubljana

Srečanje ministrice z zaposlenimi na Upravni enoti Ljubljana | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Zaposleni so ministrici predstavili tekoče zadeve, s katerimi se sooča Upravna enota Ljubljana, stanje glede reševanja odprtih zadev, prostorsko in kadrovsko problematiko ter trenutno zadovoljstvo zaposlenih in strank. Tema pogovora je bilo tudi delovanje krajevnih uradov, predstavljeni pa so bili tudi načrti za reorganizacijo upravnih enot na ravni celotne države. Cilj ministrstva je, da javna uprava, tudi upravne enote, postanejo kakovosten in dostopen servis za uporabnike javnih storitev.

Upravna enota Ljubljana je največja izmed 58 upravnih enot v Sloveniji. Ta zajema območje na katerem živi 366.823 prebivalcev v 293 naseljih. Organizacijsko se sestoji iz Sektorja za javni red in promet, Sektorja za matične zadeve, tujce in državljanstva, Sektorja za okolje in prostor, Sektorja za kmetijstvo, premoženjsko pravne zadeve in področje dela MDDSZEM, Oddelka za okenca in krajevne urade, Oddelka za upravno poslovanje, Oddelka za splošne in kadrovske zadeve ter Skupne finančne službe. Poleg upravne enote na območju Ljubljane deluje sedem krajevnih uradov: Dobrova, Ig, Medvode, Notranje Gorice, Škofljica, Velike Lašče in Dol pri Ljubljani.

Od septembra letos Upravno enoto Ljubljana vodi v. d. načelnika Nataša Trček. Na upravni enoti je zaposlenih 295 uradnic in uradnikov.

Upravna enota Ljubljana je v letu 2021 v reševanju imela 161.572 zadev, kar je 17 odstotkov več kot v letu prej. Največji prirast zadev so beležili na področju tujcev in izdaje osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potni listi ter vozniška dovoljenja). V času epidemije COVID-19 pa tudi pri izdaji digitalnih potrdil SIGEN-CA in mobilnih identitet smsPASS.

Zaposleni so ministrici predstavili svoj pogled na izpostavljene problematike in trenutno povečanje števila odprtih zadev v reševanju, medtem ko je ministrica  predstavila načrte Ministrstva za javno upravo glede soočanja z reševanjem zaostankov. V preteklem letu je ministrstvo upravni enoti zagotovilo več dodatnih zaposlitev (tako za nedoločen, kot za določen čas) iz naslova povečanega obsega dela.

Ministrica je spregovorila tudi o načrtih za reorganizacijo upravnih enot na ravni celotne države, ter o trenutnih aktivnosti na področju modernizacije upravnega poslovanja. Ta bo upravnim enotam omogočila, da se bodo lažje in bolje organizirale, tako znotraj posamezne upravne enote, kot tudi v sodelovanju z drugimi upravnimi enotami. S tem se bodo državljanom omogočile hitrejše in kakovostnejše storitve.

Ob koncu srečanja so tako ministrica, državna sekretarja, kot tudi zaposleni na upravni enoti izrazili zadovoljstvo pri sodelovanju med ministrstvom in upravno enoto, ter se zavezali, da bodo ohranili, ter okrepili sodelovanje in s tem zagotovili še boljši servis za državljane.