Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 9. javni razpis na podukrepu 4.2

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 9. javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 je znašala 2,48 milijona evrov.

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 je bil objavljen 25. februarja 2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 5. oktobra 2022.

Predmet podpore so bile naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu:

  •  ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, vnovično uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,
  • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo,
  • rekonstrukcija objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo, nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter nakup energetsko varčnejše opreme,
  • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Za namen 9. javnega razpisa je bilo razpisanih 2.475.170,00 evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 12 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 1.392.472,03 evra. Na vseh sklopih je bilo več razpisanih kot zaprošenih sredstev.