Skoči do osrednje vsebine

Na portalih eUprava in SPOT odslej tudi vloge za Mestno občino Ljubljana

Številnim občinam, katerim lahko občani na državnih portalih eUprava (za fizične osebe) in SPOT (za pravne osebe) elektronsko izpolnijo in oddajo nekatere vloge, se je ta teden pridružila tudi Mestna občina Ljubljana (MOL).

Prenosnik na mizi na katerem nekdo tipka. Vidna je samo roka.

Vloge za občine je možno oddati tudi na portalih eUprava in SPOT | Avtor: Pixabay

Za MOL je elektronsko možno oddati naslednje vloge:

  • vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
  • vloga za izdajo mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovalnem pasu prometne površine
  • vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
  • vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ
  • vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
  • vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
  • vloga za izdajo lokacijske informacije
  • vloga za dostop do informacije javnega značaja

Vlogo je treba najprej elektronsko izpolniti in spletno plačati morebitno upravno takso, pri tem pa mora uporabnik uporabiti eno izmed digitalnih identitet (mobilno identiteto smsPASS ali kvalificirano digitalno potrdilo).

Na portalu eUprava so objavljene omenjene elektronske vloge za fizične osebe, na portalu SPOT pa elektronske vloge za pravne osebe.

Sicer pa lahko zgoraj naštete in nekatere druge vloge oddajo elektronsko na eUpravi in portalu SPOT tudi že občani naslednjih občin: Ajdovščina, Ankaran, Brežice,  Cerknica, Črnomelj, Hoče Slivnica, Kočevje, Laško, Medvode, Miren-Kostanjevica, Oplotnica, Ormož, Piran, Polzela, Prebold, Sveti Tomaž, Trzin, Tržič, Zreče, Žalec, Žirovnica,  mestnih občin Novo mesto, Velenje, Slovenj Gradec, Nova Gorica in Ljubljana ter za Skupno občinsko upravo (Kočevje, Kostel in Osilnica).