Skoči do osrednje vsebine

V strokovno usklajevanje smo posredovali predlog Zakona o detektivski dejavnosti

Ministrstvo za notranje zadeve je v strokovno usklajevanje posredovalo nov predlog Zakona o detektivski dejavnosti.

Na ministrstvu smo pristopili k pripravi novega zakona, saj se je od uveljavitve dosedanjega Zakona o detektivski dejavnosti v letu 2011 v praksi izkazalo, da nekatera pomembna vprašanja niso bila dokončno zakonsko urejena in da zakon vsebuje posamezne pomanjkljive rešitve. To se odraža pri uporabi zakona, pa tudi pri učinkovitosti delovanja detektivov. Potrebo po določenih normativnih spremembah je detektivska stroka izražala v okviru javnih strokovnih razprav, pa tudi v raziskovalnih projektih detektivske dejavnosti v Sloveniji. Ob zavedanju potreb po novelaciji veljavne ureditve smo na ministrstvu opravili evalvacijo vseh določb veljavnega zakona, v okviru katere so se izoblikovale strokovne ugotovitve, ki narekujejo sprejetje novega zakona.

Predlagane normativne rešitve se nanašajo zlasti na celovitejšo ureditev dopustnih statusnih oblik, v katerih se lahko opravlja detektivska dejavnost, nadgradnjo pogojev za fizične in pravne osebe za opravljanje detektivske dejavnosti, določitev konstitutivnosti vpisa (in izbrisa) detektivov, zaposlenih detektivov, detektivov podjetnikov in detektivskih družb v evidenco detektivov oziroma evidenco detektivskih družb. Nanašajo se tudi na celovitejšo ureditev pristojnosti, organizacije in delovanja Detektivske zbornice Republike Slovenije, nadgradnjo ureditve strokovnega nadzora nad delom detektivov, nadgradnjo ureditve disciplinske odgovornosti detektivov, nadgradnjo instituta varnostnega preverjanja detektivov ter ureditev instituta mirovanja statusa detektiva, nadgradnjo ureditve upravičenj detektivov, ureditev postopka pritožb zoper delo detektivov, krepitev inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb zakona in nadgradnjo določb o evidencah, ki jih vodijo zbornica in detektivi.

Na spletnem portalu eDemokracija, kjer je splošni javnosti omogočeno sodelovanje v procesu priprave predpisa, je objavljen predlog Zakona o detektivski dejavnosti.