Skoči do osrednje vsebine

Natečaj v šolskem letu 2022/2023

Z natečajem “Naravne in druge nesreče – Pomoč potrebujemo vsi« želimo mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma informirati, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere naravne in druge nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

Naravne in druge nesreče se dogajajo vsakodnevno, lahko se zgodijo vsem in ob njih morda potrebujemo pomoč vsi. Ob naravnih in drugih nesrečah nam pomagajo reševalci, ki so usposobljeni in opremljeni za zaščito, reševanje in pomoč, pomagati pa je dolžan tudi vsak posameznik po svojih močeh in sposobnostih. V letošnjem natečaju bi poseben poudarek posvetili invalidom1, ki živijo, se šolajo in delajo med nami. Invalidi zaradi različnih oblik invalidnosti ob naravnih in drugih nesrečah potrebujejo dodatno pomoč.

Predmet natečaja je izdelava likovnih in literarnih izdelkov ter filmov na temo pomoč potrebujemo vsi.

Dodatne informacije o poteku natečaju:
Izpostava URSZR Ljubljana, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: mag. Katarina Gobec
Tel. številka: 01 471 32 88
E-pošta: katarina.gobec@urszr.si