Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek programa socialne aktivacije »Za Rominje«

V petek, 30. septembra 2022, se je predstavnica Urada vlade za narodnosti udeležila zaključnega dogodka programa socialne aktivacije Za enakost, za zaposlovanje, za ženske, za Rominje, ki ga je organiziralo Združenje EPEKA, socialno podjetje.

Program socialne aktivacije s krajšim nazivom Za Rominje je v Mariboru potekal tri leta, financiran pa je bil iz sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropskega socialnega sklada. V času trajanja programa so se izvajale aktivnosti, namenjene romskim ženskam, ki so prispevale h krepitvi njihovih socialnih in delovnih kompetenc, k dvigu motivacije, izboljšanju funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik in izzivov ter njihovemu opolnomočenju. V Mariboru je bilo v ta program vključenih 45 udeleženk. Združenje EPEKA, socialno podjetje, jih je podpiralo pri rabi slovenskega jezika, spoznavanju in vključevanju v lokalno okolje, jim nudilo dodatno individualno podporo ter dejavnosti usmerjalo v to, da bi jih aktivno vključilo na trgu dela.

Na dogodku so si izvajalci programa in drugi udeleženci, zlasti iz lokalnega okolja, izmenjali izkušnje in spregovorili o izzivih, ki jih bo še potrebno nasloviti.