Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 26. javni razpis za podukrep 4.1

Višina razpisanih nepovratnih sredstev za 26. javni razpis je znašala 2.400.000 EUR. Oddanih je bilo 20 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1.431.221,96 evrov sredstev.

26. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, namenjen naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih je bil objavljen 25. februarja 2022, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 04. oktobra 2022.

Za namen 26. javnega razpisa je bilo razpisanih 2.400.000 evrov nepovratnih sredstev. Predmet podpore so bile naložbe v povečanje učinkovite rabe energije, ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči, novogradnjo kompostarn ter nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 26. javnem razpisu bilo skupno oddanih 20 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 1.431.221,96 evrov.

Na vseh sklopih več razpisanih kot zaprošenih sredstev.