Skoči do osrednje vsebine

V oktobru nove finančne spodbude za nevladne in prostovoljske organizacije

Ministrstvo za javno upravo predvideva v mesecu oktobru za nevladne in prostovoljske organizacije objaviti dva pomembna razpisa, ki spodbujata:
a) vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih ter b) profesionalizacijo v prostovoljskih organizacijah.

Ministrstvo za javno upravo predvideva v mesecu oktobru za nevladne in prostovoljske organizacije objaviti:

a) Javni poziv za sofinanciranje lastnega finančnega prispevka projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA

Namen javnega razpisa je spodbujati vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor, partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in krepitev njihove operativne zmogljivosti.  Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva, je do 4.000.000 evrov. Sredstva bodo na voljo do porabe sredstev, predvidoma do leta 2024.

b) Javni razpis za spodbujanje profesionalizacije v prostovoljskih organizacijah – sofinanciranje mentorjev prostovoljcem

Namen javnega razpisa je prispevati k razvoju in profesionalizaciji prostovoljstva ter kreiranju novih programov v okolju oziroma skupnosti. Ministrstvo bo subvencioniralo okvirno 35 delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva za obdobje dveh let. Predvidena skupna višina sredstev, ki bo na razpolago, znaša 2.100.000 evrov.