Skoči do osrednje vsebine

Razprava o urejanju bivanjskih razmer romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji

V ponedeljek, 3. oktobra 2022, je v Novem mestu potekala tematska razprava o urejanju bivanjskih razmer romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. Dogodek je organiziral Svet romske skupnosti Republike Slovenije v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije in Mestno občino Novo mesto. Udeležil se ga je tudi direktor Urada vlade za narodnosti, mag. Stanko Baluh, s sodelavkami.

Namen dogodka je bil s predstavniki občin iz jugovzhodne Slovenije, pristojnih ministrstev, centrov za socialno delo in Romov spregovoriti o primerih dobrih praks pri urejanju bivalnih razmer ter izmenjati različne izkušnje in pristope na tem področju. Udeležence je uvodoma nagovoril tudi mag. Stanko Baluh, ki je predstavil ključne aktivnosti in prizadevanja države za izboljšanje in ureditev bivanjskih razmer romske skupnosti. Med njimi je izpostavil zlasti dolgoletne razpise Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za urejanje osnovne komunalne infrastrukture romskih naselij, delovanje medresorskih oziroma strokovnih delovnih skupin pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki so pripravile različna strokovna izhodišča in predloge, ter dodatna finančna sredstva, ki se od leta 2021 dodeljujejo občinam z evidentiranimi romskimi naselji.