Skoči do osrednje vsebine

Poslanica ministra dr. Igorja Papiča ob svetovnem dnevu učiteljev

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev, minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič vsem učiteljicam in učiteljem namenja posebno poslanico.

Videoposnetek poslanice ministra dr. Igorja Papiča si lahko ogledate na spletni strani YouTube.

Spoštovani učiteljice in učitelji!

Tudi letos se Slovenija 5. oktobra pridružuje več kot sto državam po vsem svetu, ki tega dne praznujejo svetovni dan učiteljev. V teh državah je že splošno doseženo soglasje, da je ena temeljnih človekovih pravic - pravica do izobraževanja. To pravico posamezniku lahko uspešno zagotavljajo le ustrezno usposobljeni in motivirani učiteljice in učitelji.

Letošnji praznik učiteljev v Republiki Sloveniji vabi tudi k razmisleku  o problematiki pomanjkanja učiteljic in učiteljev, ki poučujejo največje generacije učenk in učencev ter dijakinj in dijakov, odkar je Slovenija postala samostojna država. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj s pedagoško stroko in socialnimi partnerji zato neprestano posodabljamo karierni sistem učiteljev.

V tem koledarskem letu je bilo končno omogočeno napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic  v sistem napredovanja v nazive. Sprememba Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive pa je tudi omogočila napredovanje večjega števila zaposlenih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v sedaj najvišji naziv, svetnik.

Ministrstvo je v mesecu juniju letos po desetih letih ponovno razpisalo klasična pripravniška mesta za šolsko leto 2022/2023 s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja. Z aktivnostmi na tem področju nameravamo nadaljevati tudi v naslednjih letih.

Ena od aktivnosti na področju odpravljanja pomanjkanja kadrov je tudi ponovna uvedba štipendiranja v pedagoških študijskih programih. Sprejet je bil nov pravilnik o štipendiranju, na njegovi podlagi pa objavljen javni razpis za dodelitev 50 štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2023.

V tem šolskem letu ponovno izvajamo pripravništvo za 250 bodočih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Z aktivnostmi na tem področju nameravamo nadaljevati v naslednjih letih.

Sprejeti so bili tudi ukrepi, s katerimi je bil omogočen hitrejši pristop k strokovnemu izpitu. Uspešno opravljen strokovni izpit je zadnji pogoj za polno poklicno kvalifikacijo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V zadnjih treh letih je strokovni izpit uspešno opravilo povprečno 1570 kandidatk in kandidatov, v tekočem letu pa do začetka novega šolskega leta že 1290.

Zahvaljujem se vsakemu od vas, spoštovani učiteljice in učitelji, ki svoje znanje iz dneva v dan, iz leta v leto, kakovostno in predano prenašate na učenke in učence, dijakinje in dijake, na študentke in študente ter tako gradite družbo znanja za danes in jutri. Na ministrstvu pa si bomo tudi v prihodnje prizadevali zagotoviti vam ustrezne delovne in materialne pogoje, saj se zavedamo, kako pomemben je vaš prispevek in vloga v družbi.