Skoči do osrednje vsebine

Strokovna ekskurzija v Biosferni park Lungau v Avstriji

Direkcija Republike Slovenije (direkcija) za vode je v sodelovanju z Oddelkom za varstvo voda Zvezne dežele Salzburg v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI, dne 21.septermber 2022, organizirala strokovno ekskurzijo v Unescov Biosferni park Lungau v Avstriji. Ekskurzija je bila namenjena partnerjem projekta.

Direkcija je v projektu LIFE-IP NATURA.SI odgovorna za izvedbo revitalizacijskih ukrepov na izbranih vodotokih na pilotnih območjih na Štajerskem z zagotavljanjem treh ciljev: ohranjanja narave, neposlabševanja stanja voda in poplavne ogroženosti. Projekt bo omogočil prenos pridobljenih znanj v pripravo novih projektov na področju urejanja voda in drugod ter doprinesel k sistemskim izboljšavam upravljanja na območjih Natura 2000 v Sloveniji. Poleg Direkcije so se ekskurzije udeležili še predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije.

Ekskurzija je bila namenjena ogledu izvedenih revitalizacijskih ukrepov na Muri pri kraju St. Michael im Lungau in izmenjavi znanj ter izkušenj v zvezi z izvajanjem sonaravnih ureditev na vodotokih z avstrijskimi strokovnjaki s področja upravljanja voda in varstva narave. Načrtovani revitalizacijski ukrepi na vodah Štajerske namreč, tako kot izvedeni ukrepi na Muri, zajemajo odkupe zemljišč in obnovo naravne dinamike vodotokov. Izvedeni ukrepi na Muri so se izkazali kot uspešni tako z vidika stanja voda, narave in poplav.

V obsežen progam je bilo vključenih devet strokovnih predavateljev s področja upravljanja voda in varstva narave iz različnih avstrijskih inštitucij – Zvezne dežele Salzburg, Biosfernega parka Lungau in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in upravljanje voda. Predstavili so izvedene sonaravne ukrepe na petih lokacijah na Muri, ki so obsegali rekonstrukcijo meandrov in razširitev struge za vzpostavitev naravne rečne dinamike na območju treh občin (Sankt Michael im Lungau, Sankt Margareten im Lungau in Unternberg). Ukrepi so bili izvedeni v obdobju 2010 – 2021. Ključnega pomena je bilo tudi vključevanje lokalnih in agrarnih skupnosti ter prebivalstva, saj so za izvedbo ukrepov potrebovali tudi privatna zemljišča.

Predane izkušnje bodo Direkciji v podporo pri načrtovanju in izvedbi planiranih revitalizacijskih ukrepov, katerih izvedba je predvidena v naslednjih dveh letih.