Skoči do osrednje vsebine

Redni remont v Nuklearni elektrarni Krško

Po osemnajstih mesecih varnega in stabilnega obratovanja brez zaustavitev bo od 1. oktobra do predvidoma 2. novembra v Nuklearni elektrarni (NE) Krško potekal redni remont.

Med remontom bodo, poleg menjave dela goriva, ko bo zamenjanih 56 od 121 gorivnih elementov, izvedena obsežna vzdrževalna dela in nekatere tehnološke izboljšave oziroma nadgradnje, ki bodo še naprej zagotavljale visok nivo jedrske in sevalne varnosti. Med drugim bodo zamenjani sklopi motorja dizelskega generatorja DG1, izveden bo remont turbinske črpalke pomožne napajalne vode, opravljeno pa bo tudi redno čiščenje in pregled U-cevi obeh uparjalnikov. Med pomembnejši izboljšavi v letošnjem remontu spadata zamenjava visokotlačne turbine, s čimer bo električna moč elektrarne narasla za okoli 10 MWe, in posodobitev seizmične instrumentacije elektrarne. Zelo pomembna pa je tudi izvedba postopka mehanske izboljšave napetostnih razmer na priključkih cevovodov primarnega hladila in varnostnega vbrizgavanja na reaktorsko posodo za preprečitev in zmanjšanje pojava napetostne korozije na pripadajočih bimetalnih zvarih.

Program nadgradnje varnosti, ki izhaja iz naukov industrije in upravnih zahtev po nesreči v Fukušimi, je praktično zaključen. Odprta ostaja izgradnja suhega skladišča izrabljenega goriva, ki pa je v zaključni fazi. Suho skladišče predstavlja prehod na »pasivno« skladiščenje jedrskega goriva, ki za hlajenje ne potrebuje aktivnih komponent.

Kljub preklicu pandemije covid-19, je NE Krško pripravljena na morebiten ponovni izbruh pandemije enako kot v prejšnjem remontu. Na razpolago so povečane zaloge zaščitne opreme, testi za samotestiranje, izvajajo pa se tudi redne dezinfekcije prostorov. Na parkirišču elektrarne je organizirana covid točka, dodatno podporo pa nudi tudi zdravstvena služba.

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost skrbno spremlja vse remontne dejavnosti s poudarkom na zagotavljanju jedrske in sevalne varnosti med zaustavitvijo elektrarne. Inšpekcija s sodelavci Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost bo v času remonta 2022 v NE Krško prisotna ves čas. Strokovno pomoč pri nadzoru bodo nudili strokovnjaki domačih in tujih pooblaščenih organizacij. Elektrarna bo lahko ponovno začela proizvajati električno energijo potem, ko bodo pooblaščene organizacije in Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost potrdili, da so bila vsa dela ustrezno opravljena, vsi preizkusi uspešni in da je za jedrsko varnost ustrezno poskrbljeno. S temi ukrepi bo dosežen tudi minimalni vpliv elektrarne na okolje.

Naslednji redni remont je predviden pomladi 2024.